Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli - spotkanie z autorami

Ponad 700 stron zawiera 400 haseł przygotowanych przez jedenastu autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie, pokolenia oraz spojrzenia na kulturę kaszubską. Spotkanie z autorami książki Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury odbędzie się 22 września w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

Książka wydana przez wydawnictwo Instytutu Kaszubskiego jest efektem 5-letniego projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stanowi kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, pamięci, świecie wyobrażonym, tradycji itd. Na ponad 700 stronach zawarto 400 haseł przygotowanych przez jedenastu autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie, pokolenia oraz spojrzenia na kulturę kaszubską.Znalazły się w niej setki kolorowych zdjęć, reprodukcji dokumentów, materiałów prasowych etc., obszerna bibliografia oraz indeksy osobowy i nazw miejscowości. 

Książka jest dziełem zbiorowym jedenastu autorów reprezentujących różne dyscypliny, ośrodki naukowe oraz pokolenia: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z UG, kierownik naukowy projektu i redaktor tomu, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski  z UG, dr hab. Witosława Frankowska z Akademii Muzycznej w Gdańsku, prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr Katarzyna Kulikowska z Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG, dr Magdalena Lemańczyk z Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, dr Justyna Pomierska z UG, dr Tomasz Rembalski z UG, prof. dr hab. Miloš Řezník z Niemieckiego Instytut Historycznego w Warszawie.

Całość została napisana w przystępnej formie, ale z zachowaniem standardu naukowego (każde z haseł zostało poddane ocenie recenzenta, których było ośmiu). W ten sposób Gniazdo gryfa w atrakcyjny sposób prezentuje najnowszą wiedzę o Kaszubach, będąc również znakomitym narzędziem popularyzacji i promocji regionu.

Spotkanie odbędzie się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku 22 września o godz. 18.00.

Ewa K.Cichocka / Zespół Prasowy UG