Marine Data Literacy - zaproszenie na kurs

W roku akademickim 2021/2022 odbędzie się pierwsza, pilotażowa edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest pionierskim projektem, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wyszukiwania, rozumienia i wykorzystania danych dotyczących środowiska morskiego. Zarówno studenci, jak i wykładowcy będą mieli unikatową możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej i międzyuczelnianej inicjatywie. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów będą prowadzone przez zespół wykładowców i mentorów z sześciu uniwersytetów współpracujących w ramach SEA-EU (uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty).

Podsumowaniem kursu będzie projekt realizowany przez studentów w międzynarodowych grupach. Przewidywana jest możliwość uzyskania punktów ETCS i włączenia kursu w swój plan studiów lub uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu. 

 

Kurs jest dedykowany studentom studiów II stopnia oraz Szkół Doktorskich / Studiów Doktoranckich wszystkich kierunków, a w wyjątkowych przypadkach będą mogli w nim uczestniczyć również studenci I stopnia.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. 

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursu umieszczoną na stronie Sea EU Data Literacy Course (um.edu.mt), tam też można się zarejestrować (zakładka Apply). Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy będą możliwe do 03.10.2021, a po tym terminie zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne online w poniedziałek 27.09.2021 o godz. 13:00 (link do spotkania: Click here to join the meeting). 

Dodatkowych informacji o kursie udziela lokalny koordynator UG: dr Aleksandra Dudkowska, aleksandra.dudkowska@ug.edu.pl

SEA-EU