Stypendium dla romanistki z UG

Stypendium Rządu Francuskiego  na kontynuację badań krytycznoliterackich dotyczących tekstów autobiograficznych we współczesnej prozie francuskiej otrzymała dr Katarzyna Kotowska, Kierowniczka Zakładu Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.  W listopadzie stypendystka rozpocznie staż badawczy u prof. Dominique Viart’a w  l'Observatoire des Écritures contemporaines françaises et francophones (Université Paris - Nanterre).

 

Ambasada Francji w Polsce co roku przyznaje Stypendia Rządu Francuskiego (program BGF) na pobyt badawczy (séjour scientifique de haut niveau). Przy ocenie aplikacji, szczególnie brane są pod uwagę doskonałość naukowa zgłaszanych projektów, jak i możliwość nawiązania nowej współpracy naukowej między ośrodkami w Polsce i we Francji.

W tym roku ze Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy skorzysta 37 laureatów i laureatek z polskich ośrodków naukowych. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe na wyjazd do Francji na czas od 1 do 3 miesięcy.  

Dr Katarzyna Kotowska została wyróżniona w 2017 roku stażem badawczym w pracowni L'Observatoire des Écritures contemporaines françaises et francophones (Université Paris-Nanterre) u  prof. Dominique Viart’a, specjalisty o międzynarodowej renomie. Wówczas naukowczyni została pierwszą i jak dotąd jedyną polską badaczką, która została członkinią tej paryskiej pracowni. - Owocem współpracy Université Paris - Nanterre i UG była, m.in. międzynarodowa konferencja naukowa  Les récits de filiation: dimensions et extensions zorganizowana na Uniwersytecie Gdańskim w marcu 2019 r. z osobistym udziałem prof. Dominique Viart’a – wspomina dr Katarzyna Kotowska.

Badaczka jest filolożką i historyczką sztuki, autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny literatury i pograniczy sztuk wizualnych. Korpusem jej badań są dzieła współczesne, tzw. extrême contemporain, które klauzulą czasową obejmują ostatnie dwadzieścia lat. Stypendystka jest również inicjatorką i spiritus movens projektu Atelier littéraire. Gdańsk współtworzonego z Instytutem Francuskim w Polsce oraz Maison des écrivains et de la littérature w Paryżu. Aktualnie pracuje nad monografią francuskiej artystki współczesnej Sophie Calle. A swój staż w Paryżu rozpocznie w listopadzie 2021 roku.

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy