Pożegnanie dra Henryka J. Lewandowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Henryka J. Lewandowskiego

Kanclerza Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

Osobę wielce zasłużoną dla środowiska akademickiego naszej uczelni,

Przyjaciela wielu z nas.

Cześć Jego pamięci

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Pogrzeb odbędzie się 06.10.2021 o godz. 13.30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

 

 

Henryk J. Lewandowski
MNG / Press Office UG