Wydział Chemii zainaugurował rok akademicki

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego zaiaugurował rok akademicki we wtorek 05.10.2021.

 

Dziekan prof. dr hab. Beata Grobelna o planach na nowy rok akademicki:

 

Dziekan Wydziału Chemii

Rok akademicki 2021/2022 jest dla pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego szczególny, ponieważ to właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz siedemdziesięciolecia uniwersyteckiej chemii, trzydziestolecia utworzenia Wydziału Chemii, trzydziestolecia kształcenia na międzydyscyplinarnym kierunku ochrona środowiska oraz pięciolecia kształcenia na kierunku biznes chemiczny. Jubileusz jest znakomitą okazją nie tylko do podsumowania dokonań, ale i spojrzenia w przyszłość co można jeszcze zrobić dla lepszego funkcjonowania Wydziału. 

 

Wydział Chemii jest jednym z wiodących w kraju, a także rozpoznawalnym na świecie ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne. Uwydatnia to nie tylko systematycznie powiększająca się liczba opublikowanych prac w renomowanych czasopismach, ale również liczba ich cytowań. Nazwiska wielu osób związanych z Wydziałem znajdują się w czołówce wybitnych naukowców rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej. Oferta edukacyjna Wydziału to gwarancja jakości, pewności znalezienia pracy oraz uznania przez potencjalnych pracodawców. Sukcesy Wydziału są możliwe dzięki dobrej i dynamicznie rozwijającej się kadrze naukowo-dydaktycznej oraz kadrze wspomagającej. 

W bieżącym roku akademickim do najważniejszych zadań będzie należało: przeprowadzenie Wydziału przez proces parametryzacji z jak najwyższą oceną; ciągłe doskonalenie badań naukowych nawiązujących do najlepszych wzorców nauki światowej oraz dalsze umacnianie i rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami zarówno akademickimi jak i przemysłowymi. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy będziemy pracować nad modyfikacją programów studiów już istniejących oraz tworzeniem nowej specjalności w języku angielskim Digital chemistry, tak aby Wydział Chemii wciąż był ważnym ośrodkiem akademickim na mapie zarówno naszego kraju jak i świata. Ambicją Wydziału jest także ciągłe umacnianie dialogu pomiędzy naukowcami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez przekazywanie opartych na wiedzy i dowodach naukowych informacji organizując cykliczne wydarzenia popularyzujące naukę w formie wykładów, pokazów i warsztatów skierowanych zarówno dla dzieci i młodzieży oraz do dorosłych o uformowanych już poglądach.  

Rozpoczynając rok akademicki, trzeba mieć na uwadze, że trwająca pandemia związana z Covid 19 nadal istnieje, i wciąż determinuje nasze codzienne życie.  W związku z tym proponujemy, aby wykłady odbywały się w formie online, natomiast zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia seminaryjne oraz wszystkie pracownie dyplomowe w formie tradycyjnej.  

Inauguracja roku akademickiego stanowi okazję do złożenia pracownikom oraz młodzieży akademickiej życzeń by nadchodzący rok akademicki był okresem wielu sukcesów naukowych i osiągnięć dydaktycznych. Życzę Państwu odwagi w wytaczaniu i wytrwałości w realizacji ambitnych celów oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym. 

 

 
oprac. MNG/ZP