Dekada badań nad mediami. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media-Biznes-Kultura

Grafika

- Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media Biznes Kultura mamy nadzieję, że będzie ona zarówno podsumowaniem dekady badań nad mediami, jak i utoruje drogę nowym podejściom badawczym, przyczyniając się tym samym do rozwoju dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach - mówi dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Media-Biznes-Kultura to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących  z mediami. Od kilku lat jest to jedno z najbardziej znaczących spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Tegoroczna Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021 będzie miała wyjątkowy charakter. W tym roku przypada 10-lecie powołania dyscypliny – nauki o komunikacji społecznej i mediach, stąd konferencja odbywa się pod hasłem: Dekada badań nad mediami. W programie: gala VI i VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery oraz wręczenie nagród laureatom, forum najwybitniejszych polskich medioznawców, panele dyskusyjne oraz 100 referatów wygłoszonych przez badaczy z ośrodków naukowych z całej Polski. Wykład plenarny „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry wygłosi prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania i debaty online z udziałem ekspertów będą okazją do rozmowy na temat szans rozwoju nie tylko dyscypliny naukowej, ale także mediów. Czas pandemii dodatkowo skłania do refleksji nad obecną i przyszłą sytuacją badań medioznawczych oraz  funkcjonowania środowiska mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 października  2021. . Otwarcie konferencji będzie miało miejsca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4. Panele tematyczne i debaty zaplanowano w formie online. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS Uniwersytetu Gdańskiego

Program

1. Otwarcie konferencji, panele tematyczne i gala konkursu Medi@stery

Konferencję otworzy wykład prof. dr hab. Alicji Jaskierni (Uniwersytet Warszawski) – „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry. Referaty w czasie paneli tematycznych wygłoszą badacze z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski: będzie można wysłuchać 100 referatów: 72 w sekcjach głównych oraz 28 w sekcji studencko-doktoranckiej. Panele obejmują następującą tematykę: media a rynek, media a kultura i społeczeństwo, język mediów – wczoraj i dziś,

W czasie otwarcia konferencji odbędzie się wręczenie nagród laureatom VI i VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery oraz promocja książki Kataryny Savranskiej (Uniwersytet Jagielloński, laureatka VI edycji konkursu), pt. Problematyka walki informacyjnej w relacjach Rosji z wybranymi państwami europejskimi. Perspektywa medioznawcza. Na Uniwersytet Gdański przyjadą studenci nagodzonych prac wraz ze swoimi promotorami. Laureatką VII edycji konkursu została Agnieszka Wszołek (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Stan polskiego dziennikarstwa zagranicznego. Analiza relacji medialnych o sytuacji Wenezueli w czasie kryzysu w 2019 roku. Konkurs organizowany jest przez Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju – zarówno na niwie praktyki zawodowej, jak i pracy naukowej. Jak twierdzą inicjatorki konkursu – dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG oraz dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG  – istotą wydarzenia jest zachęcenie laureatów do wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w świecie mediów, zarówno jeśli zechcą być praktykami, badaczami, jak i komentatorami.

2. Panele eksperckie

Referatom naukowym będą towarzyszyć dwa panele dyskusyjne, które stały się nieodłączną częścią konferencji Media Biznes Kultura. Pierwszy z nich – Dekada badań nad mediami – będzie próbą podsumowania dziesięcioletnich doświadczeń dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. W debacie udział wezmą  najwybitniejsi polscy medioznawcy, profesorowie: Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Moderacja – dr Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański). Panel odbędzie się 14.10.2021 o godz. 12.00 w formule online. Spotkanie otworzy wystąpienie prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejny panel – Odpowiedzialna komunikacja w czasie pandemii COVID-19 – odbędzie się 15.10.2021 r. o godz. 11.00 (również w formule online). Wezmą w nim udział praktycy – eksperci, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z komunikacją z otoczeniem w czasie wyjątkowego kryzysowego czasu pandemii: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Dorota Michałowska, wiceprezes, dyrektor Pionu Korporacyjnego, NDI SA,

Małgorzata Pisarewicz dyrektor ds. komunikacji społecznej i promocji Szpitali Pomorskich, Michał Polak – wiceprezes zarządu w Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Moderacja Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Konferencja odbywa się online a wydarzenia będzie można śledzić na profilu FB kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG.

Więcej informacji

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG