Spotkanie z autorką książki pt. "Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim"

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na spotkanie  z Luizą Kliczkowską autorką książki "Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim" w piątek 22 października (piątek) o godzinie 17.00 w Bibliotece UG (I piętro).

 

Czym jest zwyczaj? W jaki sposób zwyczaj staje się prawem? Jaka była rola zwyczaju w procesie kształtowania się prawa w Japonii? Luiza Kliczkowska, prawniczka, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka MIRAI 2016 oraz stała współpracowniczka Centrum Studiów Azji Wschodniej UG w niezwykle przystępny sposób opisuje proces normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim na przykładzie znanego i często eksploatowanego w kulturze popularnej zjawiska seppuku, czyli rytualnego samobójstwa uprawianego przez japońskich samurajów od XI wieku.

 

Seppuku, oficjalnie uznane za karę śmierci, dla poddających się jej samurajów było obroną najwyższej wartości – honoru. Autorka kompetentnie łączy podejście kulturoznawcze z prawniczym, dokonując charakterystyki gospodarki, polityki, administracji oraz kultury i religii w Japonii od wieku VIII (okres Heian) aż do upadku feudalizmu i klasy samurajskiej na przełomie XIX i XX wieku (okres Meiji). Poddaje analizie system prawny feudalnej Japonii oraz w obszerny sposób opracowuje zagadnienia związane z kodeksem Bushidō, japońską „kulturą wstydu” i ceremonią seppuku.

Plakat
Wydawnictwo UG