Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle

Wyobraź sobie świat na nowo – to piąte spotkanie w ramach cyklu Bezradność filozofa. Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle. Tematem dyskusji  w Teatrze Szekspirowskim będą przyczyny kryzysu nowoczesnej wyobraźni, a także jego psychospołeczne, polityczne i kulturowe konsekwencje.  Gospodarz i goście, poszukując rozwiązania zainspirują się mitami, snami oraz  twórczą imaginacją.

Cykl Bezradność filozofa. Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle został zainaugurowany w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 23 kwietnia 2021 roku, w 457. rocznicę Urodzin Williama Szekspira. Pierwsza odsłona cyklu, inspirowana szekspirowskimi postaciami Prospera i Hamleta, poświęcona była życiu i twórczości zmarłego w marcu bieżącego roku prof. Jerzego Limona. Kuratorem cyklu jest Piotr Augustyniak – filozof, pisarz i dramaturg.

Tematem kolejnego spotkania 18 października 2021 (poniedziałek) w cyklu Bezradność filozofa będą przyczyny kryzysu, który dotyka nowoczesną wyobraźnię, oraz jego  psychospołeczne, polityczne czy kulturowe konsekwencje. Ale także możliwości uzdrowienia oraz pożytki, które można odnieść, czerpiąc inspirację z mitów, snów oraz twórczej imaginacji.

Gośćmi Piotra Augustyniaka będą Danuta Golec i Tadeusz Bartoś. Rozmowie towarzyszyć będą fragmenty Snu nocy letniej Williama Szekspira, które zinterpretuje aktorka Dorota Androsz.

- Porozmawiamy o rozpadzie naszej wyobraźni. Bo to on zamyka nas w bezdusznym, cywilizacyjnym pędzie konsumpcji i samorealizacji. A plenienie się teorii spiskowych, ksenofobicznych uprzedzeń oraz ideologicznych fundamentalizmów to jego przerażający paroksyzm  – mówi Piotr Augustyniak.

Piotr Augustyniak – filozof, eseista, tłumacz, dramaturg, profesor w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem Homo polacus. Eseje o polskiej duszy (2015). Ostatnio opublikował Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła (2019) oraz Jezus Niechrystus (2021). Publikuje w Kronosie, Przeglądzie Politycznym i Znaku. Mieszka w Krakowie. Jest kuratorem cyklu Bezradność filozofa w GTS.

Tadeusz Bartoś − polski filozof i teolog, publicysta, były dominikanin, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Obecnie w działalności naukowej bada nowożytne teorie kultury, historię oddziaływania idei religijnych, filozoficznych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera. Stały współpracownik Halo.Radio i autor felietonów.

Danuta Golec – psycholożka, psychoterapeutka z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Tłumaczka, założycielka Oficyny Ingenium, która wydaje książki z dziedziny psychoanalizy. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

Bezradność filozofa. Teatr Szekspirowski, 18 października 2021, godz. 19.00

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy