Artykuł naukowca WNS w prestiżowym piśmie „International Political Science Review”

grafika

W artykule The structural power of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) in multilateral development finance: A case study of the New Development Bank, międzynarodowy zespół badaczy, którego współinicjatorem jest dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych, podjął się odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Nowy Bank Rozwoju (ang. New Development Bank) został zintegrowany z pozostałymi strukturami tego typu w ramach globalnego zarządzania.

Artykuł został opublikowany w piśmie „International Political Science Review” (Impact Factor 2.865) uznawanym za jedno z najważniejszych pism na świecie w zakresie nauk o polityce i administracji oraz stosunków międzynarodowych, a także flagowy periodyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk o Polityce (International Political Science Association, IPSA), powstałego w 1949 r. w Paryżu i skupiającego 61. stowarzyszeń krajowych, w tym Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Przedmiotowe opracowanie wraz z czekającym na publikację artykułem zatytułowanym The BRICS, Global Governance, and Challenges for South-South Cooperation in a Post-Western World stanowi część specjalnego numeru pisma pt. Unfinished Business: The BRICS, Global Governance, and Challenges for Cooperation in a Post-Western World, który ukaże się w bieżącym roku. Prof. Rewizorski jest współredaktorem tomu oraz współautorem obydwu artykułów.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG