Webinar o tym, jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł

Plakat wydarzenia

Jak stworzyć produkt, który znajdzie zastosowanie w przemyśle? Tego dowiecie się z webinaru: „Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?”. Podczas webinaru odbędzie się prelekcja dra Daniela Kraszewskiego oraz rozmowa z prof. Robertem Tylingo.

Webinarium odbędzie się w poniedziałek, 25 października, w godz. 11.00-13.30. Do wydarzenia może dołączyć każdy zainteresowany. Rejestracja dostępna jest pod linkiem: https://bilety.pg.edu.pl/event/odpomyslu

W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. wykład pt. Uważaj na „MISIE wydaje…” czyli gdzie szukać przestrzeni dla innowacji produktowej, który wygłosi dr Daniel Kraszewski, projektant produktów, konstruktor, badacz i konsultant innowacji, a także założyciel studia projektowego Aleto.design, gdzie tworzy produkty i rozwija nowe technologie.

Podczas wystąpienia, które odbędzie się w godz. 11.05-12.20, w oparciu o przykłady innowacji w produktach rozważone zostaną ich źródła i klasyfikacje, w taki sposób, by móc je stosować we własnych projektach. Szukając pomocy w osiąganiu innowacji zgłębiane będą role projektantów wzornictwa i innych interesariuszy w projektach rozwojowych. W programie m.in. o: analizy kilkudziesięciu innowacyjnych produktów, wyodrębnienie przestrzeni, w których kryją się innowacje w produktach, role projektanta i wzornictwa w projektach B+R, omówienie typów i źródeł innowacji produktowej oraz o metody analizy potencjału innowacyjności.

Od godz. 12.35 można będzie posłuchać rozmowy z prof. Robertem Tylingo pt. 99 porażek i 1 sukces. Korzystając z doświadczenia twórcy wielu wdrożonych do biznesu wynalazków, podjęte zostaną tematy ryzyka w projektach badawczo-rozwojowych, współpracy z przedsiębiorstwami oraz uzależnienie rozwoju wynalazków od finansowania. Zweryfikowane będzie też to, gdzie warto szukać ludzi do współpracy oraz jak przeanalizować, czy opłaca się dalej inwestować w projekt. Rozmowa powoli znaleźć odpowiedzi na pytania o to, jaka jest rola konstruktywnej (samo)krytyki, jak połączyć w sobie funkcje naukowca, biznesmena i dydaktyka oraz co zrobić, gdy pierwotny pomysł nie działa, jak znaleźć alternatywę dla wyników naszych prac?

Dr hab. inż. Robert Tylingo jest profesorem Politechniki Gdańskiej. Ekspertem w zakresie reologii oraz chemii biopolimerów, specjalistą w dziedzinie racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających podczas przetwórstwa surowców pochodzenia morskiego, w tym kolagenu, żelatyny, białek niekolagenowych, hydrolizatów białkowych, oleju rybnego i chitozanu. Jest też współtwórcą technologii Hydrożelu Chitozanu.

Na koniec Piotr Markowski – kierownik Projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” opowie o głównych założeniach Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem roli zespołów naukowych, które będą w pełnić rolę wykonawców prac B+R zlecanych przez grantobiorców (firmy, biznes).

Spotkanie poprowadzi Mateusz Puchalski, broker innowacji Politechniki Gdańskiej.

Projekt μGranty B+R dla przedsiębiorstw jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Partnerami wydarzenia są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Univentum Labs sp. z o.o. oraz Centrum Innowacji Medycznych sp. z o. o.

Więcej:

Facebook

LinkedIn

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG