Dołącz do Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego

Plakat wydarzenia

Koło Badań Psychologicznych “Experior” Uniwersytetu Gdańskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapraszają na ogólnopolską konferencję zdrowia psychicznego “Zdrowie w Twojej głowie”. - Z udziałem najznakomitszych ekspertów porozmawiamy o pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów oraz roli szkolnictwa w tych problemach i wsparcia psychologicznego na uczelniach  - mówi dr Paweł Atroszko z WNS UG.

Ogólnopolska konferencja zdrowia psychicznego „Zdrowie w Twojej głowie” odbędzie się online, w dniach 23-24 października 2021 roku. 

- Stan naszego zdrowia psychicznego się pogarsza. To fakt. Widać to niestety także wśród młodych ludzi. Borykamy się od wielu lat z kryzysem psychiatrii dziecięcej, brakuje lekarzy, a pacjenci nie otrzymują takiej pomocy, jaką powinni. Zmienia się też struktura problemów psychicznych. Dawniej były one bardziej uzewnętrznione i przejawiały się m.in. przez akty wandalizmu czy sięganie oraz nadużywanie alkoholu przez młodych ludzi. Dziś dzieci i młodzież cierpią po cichu, siedząc w domu, samookaleczając się, mierząc się ze stanami lękowymi i depresyjnymi, a zwłaszcza z problemami w relacjach z rówieśnikami. Ta konferencja będzie doskonałą okazją, by o problemach zdrowia psychicznego porozmawiać z największymi specjalistami w tej dziedzinie i wspólnie pomyśleć nad rozwiązaniami – mówi dr Paweł Atroszko z WNZ UG, opiekun koła naukowego „Experior”, współorganizator konferencji.

Pierwszego dnia konferencja odbywać się będzie na platformie MS Teams, a drugiego za pośrednictwem Youtube. Zarówno 23 jak i 24 października będzie ona transmitowana do mediów społecznościowych - każda osoba zainteresowana będzie mogła ją śledzić na FB. 

- Gorąco zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego do udziału w tej inicjatywie, która może pomóc w szerszym dialogu i rozwoju współpracy między ekspertami z różnych obszarów wiedzy i doświadczenia, a także przedstawicielami różnych pokoleń - od studentów, przez doktorantów, naukowców i praktyków na początku kariery zawodowej po wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach - dodaje dr Paweł Atroszko.

Zwieńczeniem konferencji będzie debata społeczna, w której udział wezmą specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii i psychoterapii, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego, a także przedstawiciele władz państwowych, między innymi Ministerstwa Zdrowia. 

Wśród prelegentów wystąpią: prof. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, dr Jacek Moskalewicz - socjolog. Od roku 1988 członek Panelu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Laureat prestiżowej Jellinek Memorial Award, prof. Dominika Dudek - specjalista psychiatra. Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Piotr Toczyski - adiunkt Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej APS oraz trzyletnich badań w działaniu na rzecz zdrowia publicznego w Polsce, dr Katarzyna Julia Kowalska - dr nauk prawnych, radca prawny, Przewodnicząca Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka, Prorektor ds. Nauczania Wyzszej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, dr Tomasz Rowiński - adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również Dyrektorem Instytutu Psychologii na tym Uniwersytecie. Pełni też funkcję Dyrektora Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, dr Paweł Atroszko - adiunkt w Zakładzie Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autor ponad 90 prac naukowych, kierownik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z obszaru uzależnień behawioralnych, prof. Bogusław Śliwerski - pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2019, prof. Dorota Klus-Stańska - kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkoła działającym przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Gdańskiego oraz Koło Badań Psychologicznych "Experior", które działa przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego od 2014 r. i oncentruje się na przygotowaniu studentów do prowadzenia badań naukowych, a także na projektach interwencyjnych i społecznych.

Więcej informacji o konferencji

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG