Times Higher Education World University Rankings – UG notowany w kategorii „Arts and Humanities”

ranking

Uniwersytet Gdański, w opublikowanych 3 listopada  2021 r. zestawieniach dziedzinowych w zakresie Arts and Humanities, zajmuje 5tą pozycję wśród polskich uczelni.

W dziedzinie Arts and Humanities uczelnia nasza notowana jest wśród 8 uczelni polskich i plasuje się na piątym miejscu za Uniwersytetem Warszawskim (pozycja 201-250 na świecie w tym zestawieniu), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Jagiellońskim (klasyfikowanymi w przedziale 301-400) oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (przedział 401-500 na świecie). Uniwersytet Gdański na piątym miejscu tabeli uczelni polskich zajmuje przedział 501+ na świecie a za nim sklasyfikowano Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Wrocławski.

W sumie w tej kategorii notowano w bieżącym roku 606 uczelni z całego świata mających największy wkład w rozwój dyscyplin takich jak sztuka, sztuki sceniczne, design, języki, literatura, językoznawstwo, historia, filozofia, teologia, architektura i archeologia.

Warto podkreślić wysoką pozycję UG w kryterium International Outlook, gdzie Uniwersytet Gdański zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni polskich realizujących badania i kształcenie w dyscyplinach związanych ze sztuką i humanistyką.

Ranking przedmiotowe THE WUR „by subject” z roku na rok uwzględniają coraz więcej uczelni. Opierają się one na precyzyjnie opracowanych wskaźnikach, takich, jakie wykorzystywane są do stworzenia ogólnego rankingu Times Higher Education World University Ranking, ale metodologia ich wykorzystania została skalibrowana w celu dopasowania do poszczególnych dziedzin.

Metodologia

Pełne wyniki zestawienia uczelni polskich w dziedzinie Arts and Humanities

Pełne wyniki zestawienia THE WUR by subject dla Arts and Humanities

Oprac. mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnik Rektora ds. rankingów