Wirtualne wędrówki z Günterem Grassem

Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku zaprasza na wędrówkę wirtualną po dzieciństwie pisarza. Spotkanie w Oliwskim Ratuszu Kultury poprowadzi dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG i prezes Stowarzyszenia GG w Gdańsku.

Po dzieciństwie pisarza z Wrzeszcza oprowadzi Bożena Ptak, nauczycielka i poetka, która w 2017 roku zrealizowała ze swoimi uczniami II Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku spektakl Dawniej w Gdańsku. Widowisko inspirowane życiem i twórczością Güntera Grassa.

W ramach spotkania będą prezentowane fragmenty spektaklu. Uczestnicy zastanowią się nad gdańskimi splotami kulturowymi, co z tego wyniknęło i wynika do dziś. Wspólnie poszukiwać będą również odpowiedzi na tytułowe pytanie Günter Grass – Niemiec, Polak, Kaszuba czy Gdańszczanin?

Przypomnijmy, że w 90. rocznicę urodzin Güntera Grassa uczniowie szkół STO wędrowali śladami prozaika, poety, dramaturga, eseisty, malarza, grafika i rzeźbiarza. Gimnazjaliści w ramach przygotowań czytali fragmenty powieści Güntera Grassa (w całości opowiastkę Kot i mysz), analizowali wybrane wiersze. O Günterze Grassie powstało wiele opracowań oraz polskich tłumaczeń jego powieści i wierszy. Do tych źródeł sięgnęli realizatorzy, biorący w 2017 roku udział w projekcie Moja Mała Ojczyzna. Celem projektu jest przybliżanie uczniom historii, tradycji, kultury ich Małej Ojczyzny, czyli Gdańska, Kaszub i Pomorza.

Efektem wszystkich działań było widowisko prezentowane na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w którego przygotowanie była zaangażowana cała szkolna społeczność. Wychowawcy poszczególnych klas ćwiczyli ze swoimi pociechami scenki, układy choreograficzna, a z rodzicami szyli, zdobywali stroje, potrzebne rekwizyty.

Bożena Ptak – nauczycielka języka polskiego, poetka – napisała scenariusz oraz teksty wielu wykorzystanych w spektaklu piosenek. Muzyką i kompozycjami zajął się Kuba Zaleski, anglista. Reżyserią i przygotowaniem aktorskim Irena Sawicka – emerytowana aktorka Teatru Miniatura w Gdańsku, a chorografią Małgorzata Krzaczyńska. Chór i solistów przygotowała Wacława Stoppa. Wszystkim, co związane ze scenografią, rekwizytami, zaproszeniami, wizualizacją, zajęły się dwie nauczycielki plastyki − Barbara Skowron-Zaleska i Bogna Klaman-Tarnowska.

Współorganizatorzy i partnerzy:
Oliwski Ratusz Kultury, Gdańska Galeria Miejska, Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG (Instytut Filologii Germańskiej), Instytut Kaszubski. Wydarzenie dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Gdańska.

Oliwski Ratusz Kultury, 19 listopada o godz. 10.00.

Zainteresowani nauczyciele proszeni o kontakt: grass.gdansk@op.pl.

plakat
Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG