Wręczenie Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska za „Beton”

fot.E.K.Cichocka

Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska za rok 2020 wręczono Michałowi Derlatce, dyrektorowi Teatru Miniatura za wysoką jakość artystyczną działań i reżyserię spektaklu pt. Beton, zrealizowanego na podstawie powieści dr Moniki Milewskiej z UG.

Akcja powieści dr Moniki Milewskiej z Wydziału Historii UG pt. Latawiec z betonu osadzona jest galeriowcu na gdańskim Przymorzu. Bohaterami opowieści są najdłuższy w Polsce budynek  oraz inżynier, jego budowniczy.

Spektakl pt. Beton, powstały na podstawie powieści w reżyserii Michała Derlatki  swoją premierę miał w czerwcu 2021 w Teatrze Miniatura w Gdańsku. To była już kolejna interpretacja teatralna powieści dr Moniki Milewskiej z UG - Jestem z niej bardzo zadowolona, bo jest ona wierna tekstowi powieści, a jednocześnie jest świeżym spojrzeniem na moją opowieść ze strony innego, bardzo cenionego przeze mnie artysty – przekonuje autorka.

Nagrodę wręczyła artyście Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska 20 listopada w teatrze Miniatura z udziałem publiczności spektaklu pt. Akademia Pana Kleksa

Dr Monika Milewska jest antropologiem historii, a jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych epok: od antyku, poprzez rewolucję francuską, aż do dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Jak twierdzi, oscylują one głównie wokół ideologii władzy, przejawiającej się zarówno w zinstytucjonalizowanych kultach różnych wodzów, jak i w życiu codziennym rządzonych przez nich obywateli.

- Ostatnia moja książka, którą właśnie przygotowuję do druku, nosi tytuł "Ślepa kuchnia" i poświęcona jest związkom jedzenia z ideologią w Polsce Ludowej. Powieść "Latawiec z betonu" powstała więc trochę jakby na marginesie moich zadań uniwersyteckich, tym bardziej, że od lat prowadzę wykład z Antropologii miasta – wyjaśnia autorka.

Michał Derlatka pochodzi z Trójmiasta i jest reżyserem teatralnym i aktorem. Jest absolwentem wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz reżyserii teatralnej PWST Kraków/Wrocław. Studiował także reżyserię i dramaturgię w Institut del Teatre w Hiszpanii. Od 2019 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Miniatura. Specjalizuje się w przedstawieniach teatru formy i teatru młodego widza. 

Nagrodzony spektakl Michała Derlatki można obejrzeć na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xfLhl82zXnw

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG