Nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska na rok 2021 dla młodych naukowców

GTN

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe po raz 46 nagrodzą młodych pracowników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrody przyznawane będą za prace ukończone lub opublikowane do końca 2021 r. z zakresu dziedzin: Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk Biologicznych i Medycznych, Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych, Nauk Technicznych i Nauk o Ziemi.

Do 14 grudnia 2021 r. członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach i instytucjach naukowych z siedzibą w Gdańsku mogą składać wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i GTN.

Zgłaszane mogą być samodzielne prace naukowe lub prace zespołowe ukończone lub opublikowane do końca 2021, których  autorzy nie przekroczyli 35 roku życia. Premiowane będę oryginalne prace wnoszące nowe treści lub określające nowe kierunki rozwoju danej dyscypliny nauki.

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Gdańskiego Towarzystwa Naukowego: Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział II - Nauk Biologicznych i Medycznych, Wydział III - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych, Wydział IV - Nauk Technicznych. Wydział V - Nauk o Ziemi.

Wnioski należy składać w Biurze GTN przy ul. Bielańskiej 5, 80-851 Gdańsk, w pok. 41 (osobiście lub pocztą).

Więcej informacji

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG