Sukces trzech doktorantek z MWB UG i GUMed

Od lewej: mgr Alicja Kuźniewska, mgr Daria Kowalska, Dr Aleksandra Urban

Od lewej: mgr Alicja Kuźniewska, mgr Daria Kowalska, Dr Aleksandra Urban.

Mgr Daria Kowalska, dr Aleksandra Urban oraz mgr Alicja Kuźniewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymały trzy indywidualne nagrody za wyróżnione prezentacje ustne, wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji naukowej 28th International Complement Workshop (ICW).

Tegoroczna konferencja, mimo hybrydowego charakteru, zgromadziła ponad 500 uczestników ze świata medycyny, nauki oraz przemysłu. Uniwersytet Gdański i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed reprezentował zespół dra hab. Marcina Okroja, prof. GUMed.

Nowych czynników etiologicznych nietypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz glomerulopatii C3 – rzadkich chorób nerek, wymagających kosztownego leczenia dotyczyła pierwsza z nagrodzonych prezentacji, wygłoszona przez mgr Darię Kowalską z Międzyuczelnianego Wydziału Biotecgnologi UG i GUMed. Jej tytuł to „Novel gain-of-function mutations R249C and S250C in complement C2 protein in patients suffering from rare kidney diseases". Prezentowane odkrycia zostały opublikowane w wydanej w listpadzie br. pracy w czasopiśmie Frontiers in Immunology (IF 7.56, Q1). Badania prowadzone były z udziałem zespołu dr hab. Stanisława Ołdzieja, prof. UG, kierownika Pracowni Struktury Biopolimerów MWB, oraz we współpracy międzynarodowej z ośrodkami z Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Prezentacja dr Aleksandry Urban zatytułowana „Gain-of-function variants of complement C2 support cytocidal activity of anticancer monoclonal antibodies” przedstawiała nową strategię wzmacniania aktywności cytotoksycznej przeciwciał stosowanych do leczenia chłoniaków i białaczek B-limfocytarnych. Zaprezentowane wyniki są częścią pracy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem w październiku br. oraz wchodziły w skład cyklu publikacji nagrodzonego w bieżącym roku przez Ministra Zdrowia. Realizacja badań była możliwa dzięki współpracy z Kliniką i Katedrą Transplantologii i Hematologii GUMed i zaangażowaniu prof. dr hab. Macieja Zauchy, lek. Michała Tasznera oraz lek. Alana Majeranowskiego.

Trzecia nagrodzona podczas ICW prezentacja pt. „Acquisition of complement-dependent cytotoxicity by type II anti-CD20 therapeutic antibody obinutuzumab”, autrstwa mgr Alicji Kuźniewskiej, dotyczyła modulacji mechanizmu efektorowego terapeutycznego przeciwciała anty-CD20, obinutuzumabu.

- Dotychczas uważano, że rodzaj efektu cytotoksycznego wywoływanego przez obinutuzumab jest zdeterminowany przez sposób jego wiązania się do antygenu. Uzyskane wyniki obalają ów dogmat i pokazują możliwość zaangażowania dodatkowych mechanizmów efektorowych poprzez suplementację surowicy pacjentów hiperaktywnymi składnikami konwertaz układu dopełniacza – mówi dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed.

International Complement Workshop to największa na świecie cykliczna konferencja naukowa skupiająca badaczy układu dopełniacza.

- Układ dopełniacza jest elementem układu odporności wrodzonej, składa się z ponad 40 białek występujących w surowicy krwi – tłumaczy dr hab. Marcin Okrój. - Badania układu dopełniacza zyskują coraz większą popularność w świecie medycyny z uwagi na możliwość wykorzystania go jako celu molekularnego w terapii nowotworów, chorób autoimmunologicznych i metabolicznych oraz w transplantologii. W ciągu ostatnich lat obserwuje się dynamiczny wzrost liczby publikacji naukowych poświęconych ww. zagadnieniom.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG