Podziękowania za udostępnienie aparatury do wykrywania zakażeń koronawirusem

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak złożyli na ręce Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdały, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztofa Bielawskiego oraz Władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed podziękowania za udostępnienie aparatury do wykrywania zakażeń koronawirusem.

Uniwersytet Gdański przekazał 19 marca specjalistyczny sprzęt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Jest to termocykler Light Cycler 480 II do oznaczeń materiału genetycznego wirusa w technologii RT-PCR w czasie rzeczywistym. To wysokospecjalistyczna aparatura, która umożliwia przeprowadzanie testów wykrywania zakażeń koronawirusem. Liczba wykonywanych przez Stację analiz została dzięki temu podwojona.

 

Oprac. Biuro Rzecznika Prasowego UG

Załączniki
Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego