Pożegnanie dra Janusza Golichowskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 grudnia 2021 r.

zmarł emerytowany pracownik naukowy

dr Janusz Golichowski.

Oddany swej pracy pedagog, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Wieloletni wykładowca akademicki 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej

a następnie 

w Instytucie Filozofii i Socjologii

Uniwersytetu Gdańskiego

Cześć Jego pamięci

składa 

Rektor, Senat i społeczność akademicka UG

 

Biogram

Harcerz „Szarych Szeregów”, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony w 1996 roku Krzyżem Armii Krajowej. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Oddany swej pracy pedagog. Całe życie zawodowe od 1954 roku poświęcił nauczaniu filozofii i filozoficznego myślenia. Był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim, a potem przez ponad 40 lat pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a po powstaniu Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii tej uczelni.

Niezależny w poglądach i bezkompromisowy w dążeniu do prawdy. Zaangażowany od 1970 roku w działalność opozycji demokratycznej. Publicysta niezależnych czasopism.

Od 1980 roku członek struktur Solidarności na UG, członek Komitetu Strajkowego pracowników UG w grudniu 1981 roku. Do ostatnich dni dawał świadectwo aktywności obywatelskiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 29 grudnia 2021 o godz. 12.30 w nowej kaplicy na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

ZP