Laureaci z UG w IV edycji Programu Bekker Nawa

Grafika

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki Programu stypendialnego im. Bekkera. Wśród laureatów jest troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. W 2022 r. wyjadą oni na prestiżowy staż do zagranicznych ośrodków badawczych.

Spośród 507 kandydatów zgłoszonych do IV edycji Programu stypendialnego Bekker NAWA wyłoniono 176 stypendystów. Ich projekty badawcze będą realizowane w  ponad 30 krajach.

Na liście stypendystów znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego: dr inż. Anna Malankowska z Wydziału Chemii (Katedra Technologii Środowiska), dr inż. Paweł Mazierski z Wydziału Chemii (Katedra Technologii Środowiska), dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii (Instytut Geografii). Każdy z nich wyjedzie na staż badawczy do prestiżowego, zagranicznego ośrodka naukowego.

Dr inż. Anna Malankowska swój trzymiesięczny staż odbędzie w University of Nova Gorica (Słowenia). Tytuł projektu, który zrealizuje, to: „Kowalencyjne organiczne kompozyty szkieletowe / Cu NPs do konwersji CO2”. 

- Tematyka zaplanowanych badań nawiązuje do światowych trendów w obszarze ochrony środowiska i walki z ditlenkiem węgla obecnym w atmosferze, co może przyczynić się do rozwoju skutecznych metod redukcji CO2, a tym samym ograniczając kryzys globalny związany z zanieczyszczeniem środowiska – tłumaczy dr inż. Anna Malankowska. - Nowatorskie podejście zaproponowane w projekcie polega na modyfikacji powierzchni katalizatorów za pomocą organicznych kompozytów szkieletowych zdolnych do selektywnego wychwytywania molekuł CO2.

Dr inż. Paweł Mazierski w ramach stażu wyjedzie na Columbia University w Nowym Jorku. Spędzi tam 12 miesięcy realizując projekt pt.: „Dwufunkcyjne szkielety metaloorganiczne na bazie ceru do selektywnej fotokonwersji biomasy i CO2 w kierunku wysokowartościowych związków chemicznych i paliw".

- Obecnie paliwa kopalne (zasoby nieodnawialne) są wykorzystywane w coraz większym stopniu jako główne źródło energii. Nadmiernemu zużyciu paliw kopalnych towarzyszy m.in. antropogeniczna emisja CO2 do atmosfery, co z kolei prowadzi do globalnych zmian środowiskowych (m.in. ocieplenia klimatu) – mówi dr inż. Paweł Mazierski. - W odpowiedzi na pilną potrzebę zapewnienia zrównoważonego i czystego źródła energii dla przyszłych pokoleń, projekt ma na celu opracowanie nowatorskich, dwufunkcyjnych szkieletów metaloorganicznych na bazie ceru charakteryzujących się podwyższoną wydajnością i selektywnością w rekcji fotokonwersji biomasy i CO2 do wysokowartościowych związków chemicznych i paliw

Dr Maurycy Żarczyński z Instytutu Geografii podczas zaplanowanego na półtora roku stażu będzie realizował projekt pt. „Rekonstrukcja zmian środowiska w cyklu glacjalno-interglacjalnym w ciągu ostatnich 1,3 miliona lat zarejestrowanych w osadach jeziora Stoneman (Arizona, USA): nowatorskie ujęcie z użyciem obrazowania hiperspektralnego”. Staż odbędzie się na Northern Arizona University we Flagstaff  (USA).

Przypomnijmy, że celem Programu Bekker Nawa jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

W czasie pobytów, trwających od 3 do 24 miesięcy, stypendyści będą wspólnie z zagranicznymi uczonymi realizować projekty naukowe lub staże podoktorskie oraz rozwijać międzynarodową współpracę.

Wśród tegorocznych stypendystów największą grupę stanowią przedstawiciele nauk przyrodniczych (71 osób), następnie nauk inżynieryjnych i technicznych (40 osoby), nauk społecznych (26 osób), nauk medycznych i o zdrowiu (18 osób), nauk humanistycznych (17 osób) oraz nauk rolniczych (4 osoby).

Lista stypendystów NAWA wyłonionych w czwartej edycji Programu Bekker NAWA

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG