Książka w teatrze. Chór kobiet w „Krypcie Gustawa”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach cyklu spotkań pt. Książka w teatrze, zaprasza na spotkanie, poświęcone dziełu  prof. dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego pt. Krypta Gustawa.

Instytut Teatrlany im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie jest państwową instytucją kultury zajmującą się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego.

Podczas cyklicznych spotkań pt. Książka w teatrze, twórcy teatralni, znawcy i miłośnicy teatru, wspólnie z publicznością, rozmawiają o najświeższych wydawnictwach dotyczących historii i teorii teatru, krytyki teatralnej, performatyki, scenografii, wspomnień i biografii ludzi teatru, a także najnowszej dramaturgii.

Spotkaniom często towarzyszy krótki program artystyczny: czytanie fragmentów omawianych tekstów przez wybitnych aktorów, spektakle, piosenki, pokazy slajdów.

Krypta Gustawa prof. dr hab. Zbigniewa Majchrowskiego z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w serii wydawniczej Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. To druga część monografii o scenicznym „przepisywaniu” Dziadów skupiona na przedstawieniach powstałych po 1989 roku. Część pierwsza, głośna Cela Konrada ukazała się w 1998 roku.

Krypcie Gustawa autor przygląda się Dziadom w świetle inscenizacji powstałych po 1989 roku do dzisiaj. Wstępne wersje fragmentów tej książki, publikowane w czasopismach („Dialog”, „Didaskalia”, „Konteksty”) bądź w tomach zbiorowych, zostały przeredagowane, a niekiedy znacznie poszerzone.

Książkę wzbogaca imponujący materiał ikonograficzny, na który składają się liczne fotografie z przedstawień, ale także obszerny i ciekawy zbiór ilustracji kontekstowych, obejmujący archiwalia, grafiki, fotografie prasowe, fotosy z filmów, dokumentację wystaw i akcji plastycznych, a nawet „zrzuty” z mediów społecznościowych, niemal z ostatniej chwili.

- „Dziady” bez męskiego bohatera – czy to takie zaskakujące? – pytają organizatorzy spotkania. Jak podkreślają, co najmniej od czasu krakowskich Dziadów w inscenizacji Konrada Swinarskiego (1973) reżyserzy i reżyserki coraz częściej i śmielej uwalniają arcydramat Mickiewicza spod męskiej dominacji i osadzają punkt widzenia w postaciach kreowanych przez aktorki.

Jerzy Grzegorzewski powierzył Widzenie Księdza Piotra Teresie Budzisz-Krzyżanowskiej (1987) i Małgorzacie Hajewskiej-Krzysztofik (1995), Tadeusz Konwicki zobaczył Guślarkę w Mai Komorowskiej (1989), Michał Zadara uczynił z Anny Ilczuk (2014-2016) medium samego poety, a Maja Kleczewska w roli Konrada osadziła Dominikę Bednarczyk (2021).

Co dzieje się z kliszami interpretacji arcydramatu Mickiewicza, jeżeli spojrzymy na ten heroicznie zmityzowany utwór z perspektywy kobiecej?

Autor książki Krypta Gustawa proponuje, aby podczas spotkania o Dziadach porozmawiać w Chórze Kobiet, który stanowić będą: Dominika Bednarczyk, Dorota Buchwald, Maja Komorowska, Anna Ilczuk, Joanna Szczepkowska, w rolę Dziada wcieli się prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski.

25 stycznia, godz. 18.00, bilety-zaproszenia: https://goout.net/pl/bilety/ksiazka-w-teatrze-krypta-gustawa/noxl/

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG