SEA-EU - Meeting in University of Gdańsk

Pod koniec 2021 r. Uniwersytet Gdański był gospodarzem zjazdu przedstawicieli SEA-EU. Spotkali się członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego oraz Technicznej Grupy Roboczej z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu i Malty. Podsumowano trwający trzy lata projekt oraz wyznaczono priorytety i kierunki SEA-EU na kolejne sześć lat. SEA-EU to sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni, który realizuje wizję międzynarodowego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego.

Przedstawiamy film z tego wydarzenia.

Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej