Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Zostań badaczką! Kobiety w nauce 2022 – pod tym hasłem odbędzie się spotkanie on-line organizowane przez Akademię Młodych Uczonych. Wydarzenie odbędzie się 11 lutego w Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce, a  skierowane jest do licealistek, studentek i doktorantek pierwszych lat studiów, które zastanawiają się nad karierą naukową.

Z danych statystycznych wynika, że wśród osób studiujących w Polsce, większość stanowią kobiety. Na karierę w nauce, zwłaszcza w tzw. dziedzinach STEM (science, technology, engineering, and mathematics) decyduje się jednak niewiele z nich.

Jednym ze współczesnych problemów, na który wskazują m.in. UNESCO - jest brak równowagi płci w nauce. Kobiety stanowią zaledwie 30 proc. ogółu naukowców na świecie, a w gronie laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych stanowią tylko niecałe 4 procent.

Stąd pomysł spotkania pt. Zostań badaczką! Kobiety w nauce 2022, które odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce czyli 11 lutego 2022 r. organizowanego przez Akademię Młodych Uczonych.

Akademia Młodych Uczonych została powołana ustawą z 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. W 2021 roku Zgromadzenie Ogólne PAN dokonało wyboru członków rzeczywistych i korespondentów PAN oraz członków Akademii Młodych Uczonych PAN. AMU liczy obecnie 32 członków.

Podczas spotkania 11 lutego w trybie online, uznane młode badaczki podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi i odpowiedzą na pytania uczestniczek, próbując przekonać, że kariera naukowa daje mnóstwo satysfakcji, pozwala na stały rozwój i stawia wyzwania.

Do udziału w spotkaniu zaproszone są uczennice szkół średnich i studentki pierwszych lat. Spotkanie odbędzie się w dwóch sesjach. W pierwszej części naukowczynie przedstawią zakres swoich prac w takich obszarach, jak biologia, chemia, inżynieria środowiska, socjologia, informatyka, energetyka, geodezja, automatyka, a także w sztuce. Z koeli w drugiej części, uczestniczki będą miały możliwość porozmawiać z doświadczonymi w pracy naukowej koleżankami.

Prelegentki reprezentują: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Śląską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Łódzki, Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Agrofizyki PAN oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się. https://amu.pan.pl/badaczka/formularz-zgloszeniowy/

https://amu.pan.pl/badaczka/

Program:

Godz. 11.30-11.45. Sesja ogólna, otwarcie konferencji:

dr hab. inż. Marta Gmurek, Zastępczyni Przewodniczącego AMU

dr Jacek Kolanowski, Przewodniczący AMU

prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, Wiceprezes PAN

 

Godz. 11.45-12.15

Socjologia

dr Agata Zysiak

 

Godz. 12.20-12.50

Nauki rolnicze

dr hab. Małgorzata Nowacka

 

Godz. 12.55-13.25

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Monika Kwoka

 

Godz. 13.30-14.00

Informatyka w medycynie

dr hab. Anna Fabijańska

 

Godz. 14.05-14.20

Przerwa

 

Sesje tematyczne

Godz. 14:20-16:00

 

Pokój 1

Nauki biologiczne i medyczne

dr hab. Anna Ajduk, dr hab. Anna Fabijańska

 

Pokój 2

Nauki ścisłe

dr hab. Justyna Cybulska, dr hab. Małgorzata Nowacka

 

Pokój 3

Nauki inżynieryjno-techniczne

dr hab. Monika Kwoka, dr hab. Anna Szerling

 

Pokój 4

Nauki o ziemi

dr hab. Anna Kłos, dr hab. Marzena Smol

 

Pokój 5

Nauki społeczne i humanistyczne

dr Monika Stobiecka, dr Agata Zysiak

 

logo
Ewa K. Cichocka/Zespół Prasowy UG