Na UG powstaje jedyny w Polsce biologiczny słownik polsko-angielski

Pixabay

Z inicjatywy sześciorga studentów Genetyki i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego trwają prace nad stworzeniem jedynego w Polsce słownika polsko-angielskiego z zakresu szeroko pojętej biologii (od biochemii po ekologię), z którego korzystać będą mogły wszystkie zainteresowane osoby.

„Polsko-angielski słownik biologiczny”, nad którym studenci z UG pracują od sierpnia 2020 roku, wypełniłby lukę w świecie polskich specjalistycznych tłumaczeń naukowych.

Słownik zawierać będzie terminy polskie oraz odpowiadające im ekwiwalenty angielskie wraz z krótkimi ich definicjami w języku angielskim, nie stanowiącymi jednak encyklopedycznej informacji jak w przypadku wspomnianych wcześniej słowników, a bardziej mających na celu wyjaśnienie, czy dane tłumaczenie rzeczywiście odnosi się do terminu, o jaki chodzi czytelnikowi, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku wieloznaczności danego polskiego lub angielskiego słowa – tłumaczy mgr Barbara Kubica-Daniel z CJO, opiekun projektu. - Dodatkowo, terminy angielskie o nieregularnej formie liczby mnogiej będą opatrzone stosowną informacją gramatyczną.

Zespół w składzie: Marcin Banacki, Anna Barczak, Katarzyna Bryszkowska, Kacper Boguszewski, Hubert Czyż i Aleksandra Kujałowicz, opracował już bazę terminów biologicznych, jest ich prawie 3 tys..

-  Jedyne obecnie istniejące słowniki biologiczne, zarówno internetowe, jak i fizyczne, to słowniki w typie „słownika języka polskiego”, tzn. wyjaśniające znaczenie słów stosowanych w tej nauce, a więc de facto stanowiących bardziej encyklopedie, niż słowniki – mówi Marcin Banacki, student Wydziału Biologii UG. - Istnieją natomiast polsko-angielskie słowniki terminów medycznych – zawierają one jednak tylko terminy bezpośrednio związane z biologią człowieka, np. „biodro”, a nie z biologii w ogóle, np. „płucotchawka”. W związku z tym, słownikiem niewątpliwie zainteresowani byliby zarówno profesjonalni tłumacze, jak i studenci kierunków przyrodniczych oraz społeczność naukowa biologów - dodaje. 

W planach jest wydanie słownika w formie książkowej. Ponadto, dzięki dotychczasowej współpracy mgr Ireny Moszczyńskiej-Janickiej (CJO) z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, zostanie przygotowana również wersja cyfrowa słownika. W pracach nad nią biorą udział studenci kierunku Informatyka, profil praktyczny, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki: Jakub Chełchowski, Wiktor Morawski, Jakub Sieczczyński, Rafał Majewski, Mikołaj Lomiak i Sandra Leman – pod opieką dr Hanny Furmańczyk i mgra Wojciecha Łojkowskiego - oraz studentka Joanna Jaworska z Wydziału Nauk Społecznych UG, odpowiedzialna za opracowanie interfejsu. Zakończenie prac nad wersją cyfrową przewidywane jest na ten rok akademicki.

Projekt realizowany jest pod egidą Centrum Języków Obcych UG, przy wsparciu Dyrektor tej jednostki, Aliny Swebockiej, MBA oraz prof. dra hab. Dariusza Szlachetko, Dziekana Wydziału Biologii. Projekt cieszy się też przychylnością prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego oraz Prorektora ds. Kształcenia i Studentów dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG