Studenci dla Ukrainy - dołączyły kolejne wydziały!

Ponad 400 busów wypełnionych darami wyjechało do wczoraj (01.03.2022) spod WNS UG. Wszystko dzięki studenckiej akcji #StudencidlaUkrainy. Władze Uniwersytetu Gdańskiego odwiedziły członków społeczności akademickiej prowadzących zbiórkę na rzecz Ukrainy na Wydziale Nauk Społecznych UG.

- Akcja „Studenci dla Ukrainy – Pomagamy” została spontanicznie zainicjowana przez grupę studentów politologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy nie chcieli pozostać obojętni na krzywdę naszych sąsiadów - mówi Marcelina Wilczewska, studentka z Wydziału Nauk Społecznych i pomysłodawczyni wydarzenia. Podkreśla że studenci chcieli udzielić realnej pomocy, która leży w zasięgu ich możliwości. W działania zaangażowało się kilkudziesięciu wolontariuszy pomagających przy przyjmowaniu darów, segregacji paczek i wysyłce do najbardziej potrzebujących. Hojność darczyńców przerosła oczekiwania, w ciągu kilku dni wyjechało ponad 400 transportów!!!

Zbiórki:

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 

Zbiórka na WNS UG

W akcje włączyły się jednostki i organizacje z Uniwersytetu Gdańskiego, m.in.  Parlament Studentów, Rada Doktorantów, Czasopismo „Progress”, wydziałowe rady samorządów i inne.

Pierwszego marca na Wydziale Nauk Społecznych pojawili się przedstawiciele władz uczelni, Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Rektorzy z podziwem wypowiadali się o zaangażowaniu studentów.

Rektor prof. Piotr Stepnowski podkreślił jak spektakularne jest to wydarzenie, będące darem serca całej społeczności akademickiej UG. Rektorzy na Wydziale zostawili śpiwory, które są niezwykle potrzebne Ukraińcom. Podkreślili też wsparcie, na które ze strony władz mogą liczyć organizatorzy.

- Centralne miejsce akcji, składowania i segregacji darów „Studenci dla Ukrainy – Pomagamy” znajduje się na Wydziale Nauk Społecznych, ale by zwiększyć zasięg działań kolejne miejsca zbiórek pojawiają się na innych wydziałach -  podkreśla Łukasz Bień z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. - Na Wydziale Biologii zbierane są głównie leki, bardzo aktywnie w akcję włączył się Wydział Biotechnologii oraz Wydział Chemii. Pomocy mogą udzielić także mieszkańcy domów studenckich mieszczących się w Oliwie, dzięki punktowi w Domu Studenckim nr 10.

Członkowie społeczności z wydziałów w Sopocie żywność, lek, środki higieny itp. mogą zostawiać na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomicznym. Prowadzone są działania ku temu by zbiórka odbywała się w innych jednostkach uczelni.

Co warto podkreślić akcja przekroczyła mury Uniwersytetu i odbywa się także na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego pokazali, że warto pomagać i nie można pozostawać obojętnym na niczyją krzywdę. Wydaje się, że powinna być to jedna z zasad przyświecająca kształtowaniu osobowości w ramach kształcenia akademickiego.

Zp