Nie żyje Madeleine Albright, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego

Madeleine Albright w UG

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Madeleine Albright

amerykańskiej dyplomatce i polityk czeskiego pochodzenia.

Byłej ambasador USA przy ONZ,

sekretarz stanu przy prezydencie Billu Clintonie.

Stanowisko to objęła jako pierwsza kobieta w historii amerykańskiej.

Jej polityczne i naukowe zainteresowania dotyczyły

amerykańskiej polityki zagranicznej,

dyplomacji rosyjskiej, polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Popierała starania Polski, Czech i Węgier o wstąpienie do NATO,

co nastąpiło w 1999 r.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

25 czerwca 2000 roku przyznał jej tytuł

Doktora Honoris Causa UG

"za konsekwentne eliminowanie z polityki międzynarodowej

zachodnioeuropejskich uprzedzeń wobec Słowian;

zaangażowanie w procesie włączenia Polski

w struktury polityczne i wojskowe paktu północnoatlantyckiego;

za wkład w demaskowanie mechanizmów zakłamywania

współczesnej historii przez cenzurę

totalitarnych reżimów z Europy Wschodniej".

 

Cześć Jej pamięci

oddają Rektor, Senat i społeczność akademicka

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wspomnienie na www.gdansk.pl

Madeleine Albright
MNG/ZP