Pożegnanie prof. dra hab. n. med. Stefana Angielskiego  

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

 

prof. dra hab. n. med. Stefana Angielskiego  

Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1990-1993 

 

Jednego z inicjatorów utworzenia
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 

Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego,
uhonorowanego przez społeczność UG za
„fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku

oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne”. 

W ostatnich latach współpracował również z Wydziałem Chemii UG. 

Był członkiem założycielem Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku
i jego prezesem w latach 1992-2002.

Założyciel gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych,
prezes PTDL w latach 1976-1979, redaktor naczelny czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Członek korespondent (od 1989 r.) i członek rzeczywisty (od 2002 r.) Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zespołu Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN i AMG. Od 1995 r. członek honorowy Amerykańskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Uhonorowany m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.), medalem Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1970 r.), medalem Zasłużonemu Ziemi Gdańskiej (1973 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Medalem Zasłużonego AMG (1978 r.), Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1990 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), medalem Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008 r.).

 Żegnamy Człowieka oddanego nauce,  zaangażowanego w pracę na rzecz społeczności akademickiej naszych uczelni,
niezwykle lubianego i szanowanego przez współpracowników i studentów. 

  

Cześć Jego pamięci składa Rektor i społeczność akademicka UG 

 

 

ZP