Uniwersytet Gdański najlepszą uczelnią w Polsce w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju w Times Higher Education Impact Rankings 2022

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu opublikowane 27 kwietnia 2022 r. wyniki Times Higher Education Impact Rankings, gdzie Uniwersytet Gdański awansował o 200 pozycji na świecie względem roku ubiegłego oraz został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich ocenianych  polskich uczelni wyższych. Ranking w sposób kompleksowy ocenia politykę i aktywność uczelni w zakresie realizacji 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To obecnie jeden z najbardziej prestiżowych, złożonych i rozwijających się rankingów, bowiem jego tematyka dla wielu uczelni ma strategiczne znaczenie. Uniwersytet Gdański staje się w tym obszarze niekwestionowanym liderem w Polsce.

 

- Awans o 200 pozycji w generalnym zestawieniu światowym, pierwsze miejsce wśród ewaluowanych uczelni w Polsce, awans o 100 pozycji oraz najwyższe miejsce w kraju w zakresie realizacji celu 5. Równość płci, niezwykle silna pozycja lidera w celach: 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; 11. Zrównoważone miasta i społeczności; 14. Życie pod wodą, podium dla celu 13. Działania w dziedzinie klimatu – to ogromny sukces w tegorocznej edycji Times Higher Education Impact Ranking – informuje mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnik Rektora ds. rankingów.

- Najwyższa pozycja w Polsce, awans oraz wysoka klasyfikacja na świecie, uwzględniając ogromne zainteresowanie rankingiem i olbrzymią konkurencję - jest to niewątpliwie powód do dumy. Jest to też sygnał, że wizja Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie, która intensywnie rozwija relacje z różnymi interesariuszami i włącza jak najszerszą grupę obywateli i organizacji w proces tworzenia, transferu i upowszechniania wiedzy dla wspólnego, szeroko pojętego dobra ludzi, regionu i świata, realizowana jest we właściwy sposób –  komentuje wyniki Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

- Wyniki rankingu pokazują, że Uniwersytet Gdański jest organizacją głęboko świadomą wyzwań, jakie stawia przed nami świat, a jakie opisane zostały kompleksowo w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co więcej – jesteśmy uczelnią umiejącą doskonale odpowiadać na te wyzwania, zarówno w kontekście globalnym, poprzez dbałość o środowisko naturalne, o klimat, o ekosystem wodny, jak i lokalnym, poprzez włączenie Uniwersytetu w zrównoważony rozwój miasta, przez liczne tzw. „działania równościowe”, promowanie obecności kobiet w nauce i życiu uczelni, dbałość o dobrostan każdej jednostki tworzącej naszą uniwersytecką społeczność. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Nie zwalniamy tempa. Działamy tym bardziej intensywnie, by współtworzyć lepszy świat. Jeszcze w tym roku opracowany będzie i zaprezentowany Państwu dedykowany tej aktywności uczelni specjalny raport – dodaje Rektor.

O tym, jak wygląda droga do sukcesu, mówi główna autorka raportu rankingowego, Katarzyna Gregorowicz-Bielawska:
- Dane prezentowane w rankingu THE Impact to pełne spektrum działalności organizacyjnej, badawczej oraz edukacyjnej uczelni. Pozyskanie i opracowanie danych do tego rankingu wymaga wnikliwej  analizy wszelkich aktywności uczelni (zarówno w kontekście prowadzonych badań, kształcenia, jak i działalności w aspekcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy też podejmowanych działań uniwersytetu jako pracodawcy). Zebrane informacje należy następnie umiejętnie zinterpretować oraz skorelować z wyzwaniami w ramach poszczególnych celów sformułowanymi w postaci drobiazgowej, prawie dwustustronicowej metodologii rankingowej. To wszystko tworzy bardzo obszerny raport (kilkadziesiąt stron!), który wraz z surowymi danymi czy też dowodami na realizację działań (załącznikami) przekazuję do oceny organizacji rankingowej. Jest to duże wyzwanie, wielotygodniowa intensywna praca – tym bardziej odczuwam ogromną satysfakcję, jeżeli taki jest jej końcowy efekt.

W tym roku dane do rankingu dostarczało wiele jednostek uczelni, w tym Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, które pod kierunkiem dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG  m.in. opracowało materiały do celu 13. Działania w dziedzinie klimatu (3. miejsce w Polsce na 10 raportujących uczelni)  i którego inicjatywy niewątpliwie prezentowane będą w kolejnych raportach rankingowych, co świetnie rokuje na wzrost pozycji w kolejnych latach.

Wyniki polskich uczelni w THE Impact Ranking 2022 prezentuje załączona tabela.

Pełne wyniki dostępne na stronie: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Metodologia rankingu:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology

Opracowanie: mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, pełnomocnik Rektora ds. rankingów