Przedstawiciele UG w zarządzie AZS Gdańsk

18 czerwca 2020 r.  w gmachu Politechniki Gdańskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku. We władzach tej wojewódzkiej organizacji AZS na kadencję 2020-2022 znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego. Prezesem został prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, a Wiceprezesem – Piotr Walczak, Prezes AZS Uniwersytetu Gdańskiego.

W zarządzie AZS Gdańsk przez dwa lata zasiadać będą przedstawiciele UG: 

  1. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
  2. Prezes AZS UG Piotr Walczak (jako Wiceprezes AZS Gdańsk)
  3. Z-ca Dyrektora CWFiS Tomasz Aftański

W sądzie koleżeńskim zasiadać będą również przedstawiciele UG:

  1. Dyrektor CWFiS dr Jan Patok
  2. Monika Trawczyńska
W galerii przedstawiciele UG, którzy znaleźli się w zarządzie AZS Gdańsk
Biuro Rzecznika Prasowego