Prof. Cezary Obracht-Prondzyński w zespole Akademii Umiejętności PAU

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, został nowym członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). To już czwarty uczony z UG w gremium elity PAU. Tegoroczne wybory odbyły się 19 czerwca w Gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Wybory nowych członków PAU odbyły się w trybie korespondencyjnym, 19 czerwca 2020 r. Komisja rekrutacyjna w składzie: prof. Maciej Włodarski, prof. Janusz Kruk, prof. Marek Krąpiec, prof. Anetta Undas, prof. Krzysztof Skórzewski, prof. Maria Nowakowska powołała na członka korespondenta m.in. prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, kierownika Zakładu Antropologii Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

To już kolejny uczony z grona naukowców Uniwersytetu Gdańskiego w zespole PAU. Są w nim również: prof. Jerzy Limon, inicjator i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego UG, prof. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG oraz prof. Jerzy Zajadło, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG.

Do członków PAU należą także następujący profesorowie z Gdańska: prof. Janusz Limon, prof. Stefan Angielski, prof. Jacek Jassem, prof. Krzysztof Narkiewicz oraz prof. Józef Borzyszkowski.

Polska Akademia Umiejętności to instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia. Skupia wybitnych uczonych, elitę kadry naukowej. Powstała w 1872 roku i od początku pełniła rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej. Dziś PAU składa się z 6 Wydziałów: Filologicznego, Historyczno-Filozoficznego, Nauk Ścisłych i Technicznych, Przyrodniczego, Lekarskiego, oraz Twórczości Artystycznej – są one ważnym forum opiniotwórczym w zakresie nauki. Główny ciężar działalności korporacji spoczywa jednak na Komisjach, których jest obecnie 39. Grupują one badaczy z różnych dziedzin nauki, w przeważającej mierze niebędących członkami PAU. Więcej na str. PAU

Biuro Rzecznika Prasowego