Dwoje laureatów z UG w programie START FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 30. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych, w tym dwoje z Uniwersytetu Gdańskiego.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 794 kandydatów.

 

Wśród laureatów znalazło się dwoje naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego:

1.      dr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych;

2.      mgr Hubert Wyszkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji na stronie FNP: https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/

 

START
AO/BPN