Pożegnanie dra hab. Jarosława Pykacza, prof. UG

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 

 

dra hab. Jarosława Pykacza, prof. UG

pracownika Instytutu Matematyki UG

 

Całe swoje życie studenckie i zawodowe związał z Uniwersytetem Gdańskim.

Był wieloletnim Prezydentem i Wiceprezydentem International Quantum Structures Association
oraz współzałożycielem i organizatorem licznych kongresów tego stowarzyszenia.

Specjalista Teorii Gier, Logiki Kwantowej i Teorii Zbiorów rozmytych
 autor monografii i licznych artykułów naukowych, popularyzator nauki.
Ceniony i lubiany przez studentów wykładowca.

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 06.06.2022 roku o godz. 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Witomińskim.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów, na cmentarzu będzie wystawiona puszka na cele charytatywne.

 

ZP