Uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

W obecności zaproszonych gości, a także pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Zajęcia w nowym gmachu rozpoczęły się już w październiku br. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT.

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym aktem przecięcia wstęgi, którego dokonali JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Jan Szymański oraz Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO Karol Zduńczyk.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych z Trójmiasta, społeczność akademicka UG, a przede wszystkim pracownicy i studenci Instytutu Informatyki.

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie inwestycji i podkreślił jej znaczenie dla Pomorza: - Nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, wyposażony w najnowszy sprzęt IT, umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej na najwyższym światowym poziomie, powstał na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie z inicjatywy władz uczelni oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Rozbudowa wraz z zakupem wyposażenia oraz oprogramowania umożliwiły osiągnięcie założonego celu projektu, czyli uruchomienie nowego kierunku studiów –  informatyki o profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym w regionie Pomorza poszukiwana jest grupa około czterech tysięcy specjalistów kierunków informatycznych – zaznaczył.

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego Jan Szymański mówił o możliwościach rozwoju dla Pomorza, jakie otwierają środki finansowe z regionalnych programów operacyjnych województwa pomorskiego i podkreślił, że inwestycja w Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego była bardzo dobrą decyzją.

W imieniu Instytutu Informatyki UG głos zabrał Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, prof. Piotr Bojarski, który podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę Instytutu Informatyki, a także współpracującym z Wydziałem firmom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju i coraz wyższej jakości kształcenia.

W imieniu Generalnego Wykonawcy, Korporacji Budowlanej DORACO, wystąpił Prezes Zarządu DORACO Karol Zduńczyk, który jest także absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego: – Dzięki doskonałej współpracy z Inwestorem, a także zgranej pracy ekipy realizującej budowę, budynek Instytutu Informatyki ukończyliśmy blisko miesiąc przed terminemZależało nam, aby studenci mogli rozpocząć nowy rok akademicki komfortowo, w pełni wykończonym obiekcie – podkreślił.

Studentów pierwszego roku informatyki o profilu praktycznym, nowego kierunku, który został uruchomiony na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020, reprezentował Aleksander Wardyn, który opowiedział o swoich informatycznych pasjach i studiach na tym kierunku.

W trakcie uroczystości wyróżniony został twórca informatyki na Uniwersytecie Gdańskim, pierwszy kierownik Zakładu Informatyki UG, Pan Profesor Andrzej Mostowski. Pan Profesor z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki otrzymał Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego – DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI –  za długoletnią i pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną na rzecz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Po części oficjalnej, która odbyła się w największej auli Instytutu Informatyki (przeznaczonej dla ponad 170 osób) goście mieli możliwość zwiedzania budynku.

 

Informacje o inwestycji

Nowy Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami i wyposażeniem odpowiadającymi prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Inwestycja powstała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia specjalistów z branży IT.

Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020 (na pierwszy rok studiów przyjęto 76 osób). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

Nowy budynek Instytutu Informatyki UG powstał w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. Składa się z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowa ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją opracowała firma Archi-Tech-T Marcin Pilch, reprezentowana przez Marcina Pilcha i Macieja Jaśkowca, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze, na zlecenie Doraco sp. z o.o. wykonywała firma ARCHPLUS Studio Projektowe Marek Gawdzik.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych, pozostała część, w wysokości ponad 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem  projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o. 

 

Informacje o kierunku informatyka o profilu praktycznym

Nowy kierunek – informatyka o profilu praktycznym został uruchomiony w roku akademickim 2019/20120. Są to stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm. Absolwenci znajdą zatrudnienie przede wszystkim jako programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych.

W trakcie studiów studenci poznają wybrane języki programowania, związane z wytwarzaniem i testowaniem aplikacji, nauczą się podstaw z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce. Zdobędą również wiedzę jak korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją oraz narzędzi sztucznej inteligencji. W trakcie studiów, każdy student odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego

Zdjęcia: Krzysztof Mystkowski / KFP

Loga

Relacja z otwarcia nowego budynku Instytutu Informatyki

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Wystąpienie Rektora UG 194.78 KB
Biuro Promocji UG