Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska z nagrodą „Primum Cooperatio”

Prof. Medynska

Fot. Krzysztof Witecki

Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Uczelni Fahrenheita, otrzymała statuetkę „Primum Cooperatio” podczas tegorocznej gali konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”.

Statuetką Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce.

Podczas tegorocznej Gali Pracodawców Pomorza nagrodę tę otrzymała prof. dr hab. Adriana Zaleska- Medynska, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak powiedział w laudacji prof. Edmund Wittbrodt, przewodniczący Kapituły nagrody Primum Cooperatio, prof.  Adriana Zaleska-Medynska została uhonorowana za swój wkład w rozwój systemów oczyszczania powietrza. Jej praca pozwoliła nie tylko poznać i zrozumieć związane z tym zjawiskiem procesy, ale również opracować służący do tego celu sprzęt od etapu projektu do gotowego produktu.

- Jest to dla mnie przede wszystkim ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Niezmiernie się cieszę, że prace, które prowadzę od lat zostały dostrzeżone przez Kapitułę i docenione - mówi prof. Adriana Zaleska-Medynska. - Stanowi to dla mnie motywację do dalszej pracy. Chciałabym podkreślić, że nie jest to tylko docenienie mojej pracy, lecz całego zespołu. Wszystkie badania prowadzone przez nas od lat wiążą się z rozwojem systemów oczyszczania powietrza z wykorzystaniem fotokatalizy, zatem można powiedzieć, że jest to nagroda za całokształt wieloletniej pracy.

Prof. dr hab. Adriana Zaleska- Medynska odbyła staże w wiodących jednostkach badawczych, m.in. w: USA, Japonii oraz Izraelu (California Institute of Technology, University of California at Berkeley, Stanford University, Hokkaido University, Weizman Institute). Aktywnie współpracowała z otoczeniem gospodarczym w zakresie zastosowania nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych oraz foto katalitycznych.

Swoimi wybitnymi osiągnięciami naukowymi, połączonymi z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce, udowodniła, że możliwa jest efektywna i przynosząca wymierne korzyści współpraca środowiska naukowego i gospodarczego. Jest współzałożycielką startupu „NANOSci”, który zajmuje się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza.

W kręgu zainteresowań badaczki znajdują się m. in. procesy i urządzenia do oczyszczania wód, ścieków oraz powietrza, nanomateriały, fotokataliza heretogeniczna i kropki kwantowe. Rozwiązania naukowczyni stosowane były przy komercjalizacji wyników badań w urządzeniach przeznaczonych m.in. do układów klimatyzacji, do oczyszczania powietrza z patogenów, w tym SARS-CoV-2.

Konkurs "Pomorski Pracodawca Roku" organizują Pracodawcy Pomorza, czyli największa i najstarsza pomorska organizacja zrzeszająca firmy o różnym profilu działalności, formie własności i wielkości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fot. Krzysztof Witecki
Elwira Romaniuk