„Wolność pisana po Jałcie” – premiera i promocja książki prof. Stefana Chwina

prof. Stefan Chwin

Fot. Artur Hutnik/Testigo Documentary.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają na spotkanie autorskie z prof. dr hab. Stanisławem Chwinem autorem książki „Wolność pisania po Jałcie”, które odbędzie się 20 czerwca w Bibliotece Ratuszowej.

- W swojej najnowszej książce Stefan Chwin przygląda się Polsce pojałtańskiej i jej mieszkańcom, którzy po wielu latach walki o wolność nie bardzo wiedzą, co począć ze swoim zwycięstwem. Książka ta łączy głęboki namysł nad skomplikowanymi kolejami dwudziestowiecznej historii z wyczuciem paradoksu dziejów, który pewnie nigdy już nas nie opuści. Sugeruje, że MTV powinno dostać Pokojową Nagrodę Nobla. Podpowiada, o czym w Polsce lepiej głośno nie mówić. Ujawnia, czego tak naprawdę się boimy. Pyta, jak wyzwolić się od Polski – tak o najnowszej książce prof. Chwina mówi literaturoznawca dr Piotr Sitkiewicz.

Książka została wydana przez Wydawnictwo UG oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

„Polska kultura nadawała słowu „wolność” znaczenia tak dalece sprzeczne, że trudno chyba znaleźć w ludzkim języku słowo o sensach bardziej rozciągliwych, z którymi – jak dowodzi historia – można zrobić wszystko. Ileż to razy oświadczano z oburzeniem: „To, co wy nazywacie wolnością, żadną wolnością nie jest!”. Ileż to razy spierano się o to, która wolność jest „prawdziwa”, a która „fałszywa”! Wypowiadając słowo „wolność”, co innego miał na myśli Jan Paweł II, co innego Bolesław Bierut, co innego Rafał Wojaczek” – fragment wstępu do najnowszej książki prof. Stefana Chwina.  

- Otrzymujemy opowieść w znacznej mierze autobiograficzną, mocno eksponowaną podmiotowością nie tylko w wymiarze gramatycznym, lecz również nasyconą subiektywizmem diagnoz i ocen zjawisk politycznych, społecznych i literackich zachodzących po 1945 roku. Książkę o historii polskiej mentalności po Jałcie, odbitej w dyskursach i tekstach. Z pewnością nie spotka się ona z powszechnym aplauzem, może nawet zrodzić efekt kija włożonego w mrowisko, lecz tylko takie książki mają dziś szansę skupić na sobie uwagę i, co najważniejsze, sprowokować spory, dyskusje – recenzuje prof. dr hab. Anna Legeżyńska.

Zapraszamy na spotkanie autorskie 20 czerwca o br. o 18:00 w Bibliotece Ratuszowej na ul. Gościnnej 1 w Gdańsku. Wydarzenie poprowadzi redaktor Michał Nogaś z Radia Nowy Świat.

Prof. Stanisław Chwin w 1972 r. ukończy filologię polską na UG. W 1982 r. uzyskał stopień doktora. Jest laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rozprawę doktorską pt. „System romantyczny we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie twórczości Wacława Berenta, Bruno Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Tadeusza Nowaka”. Habilitował się w 1994 roku na podstawie rozprawy „Literatura i zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy”, która została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe. W roku 1998 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym UG. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych oraz stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1982 roku jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, od 1990 roku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1998 jest członkiem PEN-Clubu, a od 2007 roku członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997–2003 był jurorem Literackiej Nagrody Nike, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – Sopot 2003 oraz Konkursu Głównego 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ponadto jest członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Federacją Narodowych Instytucji Językoznawczych. Od wielu lat znajduje się w gronie setki najwybitniejszych polskich naukowców i twórców współpracujących z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci - stowarzyszeniem zajmującym się wspieraniem wybitnie uzdolnionej młodzieży w rozwoju jej talentów. Uczestniczył w pracach nad „Encyklopedią Gdańska – Gedanopedia”.

Elwira Romaniuk/ZP