UG wygrał konkurs „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”

fot. z gali

Zespół, w którego skład wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej wygrał dziewiątą edycję konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”. Dzięki rozwiązaniu naukowców z UG i PW można efektywnie, niedrogo i ekologicznie niszczyć antybiotyki, które dostają się do rzek i jezior.

W tym roku, podczas IX edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, doceniono rozwiązanie powstałe w wyniku zjednoczenia sił dwóch uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej.

W ten sposób 1. miejsce w konkursie zdobył wynalazek „Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych”, stworzony przez zespół w składzie: dr inż. Anna Dzimitrowicz (kierownik zespołu, PWr), dr inż. Wojciech Śledź (UG), dr Agata Motyka-Pomagruk (UG), prof. dr hab. inż. Paweł Pohl (PWr), mgr inż. Tymoteusz Kliś (PWr), prof. PWr dr hab. inż. Piotr Jamróz (PWr), prof. dr hab. Ewa Łojkowska (UG).

Dotyczy on efektywnej, niedrogiej i ekologicznej metody degradacji antybiotyków z roztworów wodnych, a oparty jest o zastosowanie zimnej plazmy atmosferycznej, generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym w ciągłym systemie przepływowym. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie zjawiska wielolekooporności wśród drobnoustrojów o wysokim znaczeniu klinicznym. Inaczej mówiąc, mikroorganizmy chorobotwórcze, wobec których stosowane są antybiotyki, nie nabędą oporności na te leki, ponieważ zostaną one wyeliminowane ze ścieków za pomocą plazmowego sposobu degradacji tych związków.

Nagrodę podczas gali odebrał dr inż. Wojciech Śledź i prof. PWr dr hab. Piotr Jamróz.

- Do ostatniej chwili było to dla nas zaskoczenie, zwycięzców konkursu ogłoszono bowiem dopiero na miejscu - mówi dr inż. Wojciech Śledź. - Sama nagroda jest wyrazem uznania i docenienia naszej pracy. Jeśli chodzi o komercjalizację wynalazku, mamy obecnie prototyp, który trzeba przeskalować. Pracujemy nad tym, by wdrożyć nasze rozwiązanie na rynek. Wynalazek mógłby być stosowany np. w mini oczyszczalniach laboratoryjnych przy szpitalach

Drugie i trzecie miejsce kapituła przyznała naukowcom z krakowskiego oddziału Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki za wynalazki (w kolejności) Folię ceramiczną o niskiej stałej dielektrycznej oraz Polimerowe folie kompozytowe o właściwościach piezoelektrycznych.

W tym roku kapituła przyznała też dwa wyróżnienia. Trafiły one w ręce naukowców z Politechniki Łódzkiej - za folię biodegradowalną o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób jej otrzymywania oraz naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - za urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego.

Pełna Lista laureatów IX edycji konkursu Eureka! DGP

Ze wszystkich zgłoszeń do konkursu zostało nominowanych łącznie 20 wynalazków, w tym dwa z Uniwersytetu Gdańskiego. Poza zwycięskim, w gronie nominowanych znalazł się także wynalazek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed pod nazwą „Biopreparaty do ochrony roślin przed zakażeniem bakteryjnym”, dzięki któremu powstał probiotyk chroniący bulwy ziemniaczane przed chorobami. Dzięki temu rozwiązaniu można znacząco ograniczyć użycie chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie, polepszyć jakość i wielkość plonów, a także zwiększyć konkurencyjność polskich produktów rolniczych na rynku europejskim i światowym. Skład zespołu to: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (kierownik zespołu), dr Dorota M. Krzyżanowska, mgr Tomasz Maciąg, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz wynalazek otrzymał wyróżnienie w konkursie DGP Eureka. To dla nas duże docenienie i potwierdzenie tego, że nasza praca naukowa jest użyteczna i może przynieść wymierne korzyści. Co więcej, to również jasny sygnał i motywacja, że powinniśmy ten wynalazek rozwijać i udoskonalać - mówi dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG. - Wynalazki biotechnologiczne dla rolnictwa oparte na żywych mikroorganizmach są ciągle rzadkością, choć stanowią przyszłość nowoczesnego rolnictwa i cieszymy się, że jesteśmy jej częścią.

Wyselekcjonowane wynalazki o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, powstałe na UG,  do konkursu Eureka! DGP zgłasza rokrocznie Centrum Transferu Technologii UG, jednostka odpowiedzialna za zarządzanie własnością intelektualną uczelni oraz komercjalizacje powstałych tu wynalazków.

W plebiscycie Dziennika Gazety Prawnej nagradzane są polskie wynalazki, które mają potencjał do wykorzystania w gospodarce i w produkcji. 

Sprawdzeniem zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczeniem ich do konkursu zajmuje się redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG