Pożegnanie Pani Wandy Najmowicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 czerwca 2022 r. zmarła

Pani Wanda Najmowicz

wieloletni kierownik Filii Nr 1 Biblioteki UG, na ulicy Sobieskiego w Gdańsku.
Życzliwość wobec innych czyniły z Niej Osobę lubianą i szanowaną.
Będzie nam Jej wszystkim brakowało.

Cześć Jej Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu

składają

Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki UG

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w czwartek 30 czerwca o godz. 10.30 w kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

zp