Prof. dr hab. inż. Julita Dunalska: jezioro ma pewną pojemność. Może przyjąć pewną ilość zanieczyszczeń, ale nie nieskończoną – rozmowa CZR UG

– Ilość wody, która krąży w przyrodzie, jest stała. Natomiast jakość wody i zasoby dyspozycyjne znacznie się zmniejszają. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, a tego nie rozumiemy – mówi prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, kierownik Stacji Limnologicznej UG w rozmowie z dr Elżbietą Czapką. Cykl "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" realizowany jest przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Profesor Julita Dunalska z Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii jest Kierownikiem Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Placówka znajduje się w oddalonym 50 km od Gdańska Borucinie nad Jeziorem Raduńskim Górnym, niedaleko tzw. Bramy Kaszubskiej. Na terenie stacji znajdują się m.in. laboratoria fizyko-chemiczne oraz wieża meteorologiczna. Na miejscu, oprócz badań naukowych i pomiarów organizowane są także warsztaty, seminaria i zajęcia terenowe dla studentów.

Z Kierownik Stacji rozmawiała dr Elżbieta Czapka, Koordynatorka Programu Współpraca Międzynarodowa w Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Profesor Julita Dunalska opowiedziała między innymi o tym, jak rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz jakie badania prowadzi w tym zakresie: - Od piętnastu lat realizuję różnego rodzaju projekty, których celem jest poprawa jakości wód jeziorowych. Najbardziej boli ekspansja człowieka na dobra związane z wodą. Ilość wody, która krąży w przyrodzie, jest stała. Natomiast jakość wody i zasoby dyspozycyjne znacznie się zmniejszają. Musimy sobie z tego zdawać sprawę – a tego nie rozumiemy.

Zapraszamy na kolejny wywiad z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W ramach programu Centrum popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje, artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Całą rozmowę można przeczytać tutaj:

https://czrug.ug.edu.pl/rozmowa-z-prof-dr-hab-inz-julita-dunalska-kierownik-stacji-limnologicznej-uniwersytetu-gdanskiego/

Prof. Julita Dunalska
Szymon Gronowski/CZR