Biotechnologia MWB UG i GUMed z najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na zdjęciu naukowcy podczas badań w jednym z laboratoriów Biotechnologii UG

Kierunek biotechnologia prowadzony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed uzyskał najwyższą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Akredytacje przyznano na najdłuższy możliwy okres pięciu lat. 

Polska Komisja Akredytacyjna zidentyfikowała szereg dobrych praktyk w kształceniu studentów biotechnologii MWB UG i GUMed na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Zwrócono uwagę m.in. na ścisłe powiązanie procesu kształcenia z tematyką prowadzonych badań naukowych. Wysoko oceniono nowatorski program kształcenia na I stopniu studiów oparty o moduły tematyczne (concept-based learning).

W uchwale PKA czytamy, że: „proces kształcenia na kierunku Biotechnologia, prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wyróżniającą się w skali kraju.”

Uzasadnienia oceny stopnia spełniania każdego ze szczegółowych kryteriów oceny programowej znajdują się w wyżej wspomnianej uchwale.

Biuro Rzecznika Prasowego