Projekt YoPeNET, którego liderem jest UG, uzyskał dofinansowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego

Projekt “Young People Network for Balticness (YoPeNET)”, którego liderem jest Uniwersytet Gdański, uzyskał dofinansowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego w ramach konkursu Project Support Facility. Projekt będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UG w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Kazimierz Musiał, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt wychodzi naprzeciw formułowanemu przez Radę Państw Morza Bałtyckiego i innych interesariuszy regionalnych zapotrzebowaniu na włączenie młodego pokolenia mieszkańców regionu bałtyckiego w dialog na temat tożsamości transregionalnej, określanej jako Balticness. Przyznane środki w wysokości 65 tys. euro, w tym ponad 32 tys. euro dla UG, przeznaczone są na działania edukacyjne lub kulturalne na rzecz młodych ludzi w wieku 15-30 lat poprzez umożliwienie im wspólnego uczenia się i dialogu. W ramach projektu uczniowie szkół średnich i wyższych będą brali udział w szkołach letnich i warsztatach angażujących partnerów z projektu: Europejskie Centrum Solidarności (Polska), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja), Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś), Copenhagen Business School (Dania), Uniwersytet Södertörn (Szwecja), Fundacja Zatoka (Polska).

Celem konsorcjum jest stworzenie trwałej sieci dialogu pomiędzy partnerami w celu wypracowania wspólnych treści dla przedmiotów oraz modułów kształcenia dotyczących tożsamości transregionalnej, w tym pamięci kulturowej, kultury materialnej i przestrzeni symbolicznej regionu bałtyckiego. Poprzez zaangażowanie partnerów zarówno ze Skandynawii, jak też z Niemiec, Białorusi i Rosji, nawiązane zostaną kontakty i zintensyfikowany dialog młodzieży z tych krajów. W zaplanowanych dwóch szkołach letnich w Gdańsku i Kaliningradzie oraz w warsztatach i spotkaniach projektowych udział wezmą nie tylko studenci i doktoranci – co było już przedmiotem działań lidera projektu we współpracy z Uniwersytetem Södertörn w Szwecji – ale również młodzież licealna, kształcąca się w liceach uniwersyteckich w poszczególnych krajach.

Biuro Rzecznika Prasowego