Pożegnanie mgra Romualda Stańczyka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci  

ś.p.  mgra  Romualda Stańczyka

magistra historii, emerytowanego wieloletniego wykładowcy oraz pracownika naukowo-technicznego Instytutu Politologii a wcześniej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego a także Studium Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. 

Pan mgr Romuald Stańczyk był cenionym i lubianym przez pracowników i studentów wykładowcą, uczestniczył w pracach redakcji wydawnictw Instytutu oraz przez wiele lat wspomagał organizacyjnie Instytut Politologii oraz Radę Wydziału Nauk Społecznych UG. 

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Stańczyk
ZP