„Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo” - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

logo

Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa oraz Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego są organizatorami III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Judaizm: wspólne dziedzictwo”, która odbędzie się w formule zdalnej 17 i 18 listopada br.

Rozpoczęty w 2018 r. cykl konferencyjny ma za zadanie przedstawić wpływ wielkich religii świata – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu na języki i kulturę poszczególnych narodów świata. Tegoroczne spotkanie naukowe zostanie poświęcone wspólnemu dziedzictwu dwóch wielkich monoteistycznych religii – chrześcijaństwa i judaizmu, które uobecnia się w języku i kulturze poszczególnych grup etnicznych, narodów na terenie Europy.

Jak podkreślał Profesor Kazimierz Ożóg w swoim artykule pt. „Ślady kultury żydowskiej w
języku polskim”:
„Zbyt wielkie to kultury: polska i żydowska, i za długo pozostawały w ścisłych kontaktach, aby jedna na drugą nie wywarły wpływu. Przez setki lat na tej ziemi, którą razem, w jednym i w drugim języku
nazywano Rzeczą Pospolitą, Ojczyzną, Polską mieszkały koło siebie dwie nacje – Żydzi i Polacy. [...].
Działanie kultury żydowskiej na język polski odbywało się na dwóch płaszczyznach, po pierwsze, jest to przemożny wpływ Biblii, owej Księgi Ksiąg, zwłaszcza Starego Testamentu, a po wtóre jest to działanie nazw z życia codziennego i kultury bycia Żydów, którzy przez stulecia byli sąsiadami Polaków. Ślady tego życia pozostały w języku polskim.”

Do udziału w konferencji zapraszani są filolodzy, etnografowie, teolodzy reprezentujący zarówno
krajowe, jak i zagraniczne ośrodki akademickie. Przedstawiają oni swoje badania w zakresie
interakcji chrześcijaństwa i judaizmu na płaszczyźnie językowo-kulturowej.

Językami roboczymi konferencji są: polski, rosyjski, ukraiński.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Alicja Pstyga

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG

dr hab. Izabela Kępka, prof. UG

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

dr hab. Aleksy Kucy, prof. UŁ

prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Magdalena Jaszczewska

dr Tatiana Kopac

dr Wanda Stec

dr Joanna Mampe

mgr Jelena Jegorowa

mgr Iryna Antonenko

 

Link: https://fil.ug.edu.pl/strona/110962/iii_miedzynarodowa_konferencja_naukowa_wielkie_religie_swiata_w_jezyku_i_kulturze_chrzescijanstwo_judaizm_wspolne_dziedzictwo_17-18_listopada_2022_r

opracowała ER/ZP