Doktorantka Ines Papak otrzymała dofinansowanie ExCELLent Grant

fot.

Doktorantka z grupy Immunologii Nowotworów w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (MCBSP), Ines Papak, otrzymała dofinansowanie z Programu ExCELLent Grant tworzonego przez Polski Bank Komórek Macierzystych.

Ines uzyskała 4. miejsce w konkurencyjnym programie kierowanym do młodych naukowców. Otrzymała tym samym nagrodę finansową do wykorzystania na udział w wybranej przez siebie konferencji lub szkoleniu.

- Jestem bardzo podekscytowana tą nagrodą, odbieram ją jak docenienie dotychczasowej pracy badawczej. Moim obecnym przedmiotem badań jest przedkliniczny model immunoterapii raka płuc, czyli szeroka i szybko rozwijająca się dziedzina, w której ciągłe uczenie się i doskonalenie umiejętności jest koniecznością - mówi Ines Papak. - Jako młoda badaczka planuję wykorzystać fundusze na udział w konferencji, która pomoże mi poszerzyć moją wiedzę lub na szkolenie zwiększające kompetencje.

Doktorantka UG realizuje obecnie doktorat na temat biologii komórek NK i ich terapeutycznego zastosowania w przeciwnowotworowej terapii komórkowej pod opieką prof. Natalii Marek- Trzonkowskiej w MCBSP.

Program ExCELLent Grant tworzony jest przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), największy bank komórek macierzystych w Europie. Konkurs jest skierowany do młodych naukowców, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe w jednej z następujących dziedzin: biologia komórki, medycyna regeneracyjna, terapie komórkowe i genowe.

Obecnie zakończyła się I edycja konkursu, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagrodą za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc był grant w wysokości 100 tys. zł, a nagrodą za zajęcie jednego z kolejnych trzech miejsc było dofinansowanie do udziału w konferencji lub szkoleniu.

Więcej informacji o Konkursie Grantowym ExCELLent: https://excellentgrant.pl/idea-programu/.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG