Pożegnanie doktora Wojciecha Portalskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doktora Wojciecha Portalskiego

 

Doktor Wojciech Portalski był emerytowanym i wielce zasłużonym pracownikiem Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej, zaangażowanym dydaktykiem geografii ekonomicznej, wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku. Pracował także jako nauczyciel geografii oraz działał jako metodyk nauczania geografii.

Od 1967 roku był związany z obecnym Zakładem Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Długo wspierał dydaktycznie kierunek Geografii także przebywając już na zasłużonej emeryturze. Był wychowawcą wielu pokoleń gdańskich geografów.

Za swoje osiągnięcia i długoletnią służbę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Prezydenta RP za Długoletnią Służbę.

Dr Wojciech Portalski był autorem licznych opracowań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii przemysłu, ludności i osadnictwa, a nade wszystko był życzliwym i skromnym człowiekiem.

 

Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat

i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Uroczystości pogrzebowe doktora Wojciecha Portalskiego odbędą się w piątek 19.08.2022 r.

  •  godzina 12.30 - Msza św. w Kościele św. Jana Bosko, ul. Gościnna, Gdańsk Orunia
  • godzina 14:00 - ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Łostowickim
Dodano przez: ZP