Prof. Małgorzata Lipowska z UG w składzie nowego zespołu powołanego przez ministra zdrowia

Prof. Lipowska/UG

Fot. dr Kamila Stańczak

Jakie zadania powinni pełnić psychologowie kliniczni w opiece psychiatrycznej? Czy zyskają nowe kompetencje i będą wspomagać oddziały psychiatryczne? Na te pytania odpowiedź znaleźć mają specjaliści – członkowie nowego, powołanego przez ministra zdrowia zespołu. Wśród nich jest dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych.

- Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej, a także zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej – czytamy w zarządzeniu ministra z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Specjaliści nowo powołanego zespołu mają przedstawić konkretne rozwiązania nie później niż do 30 listopada 2022 roku.

- Na funkcjonowanie psychiki człowieka wpływać może każda choroba, nie tylko psychiczna, ale także czynniki psychospołeczne, jak np. kryzys w rodzinie, pandemia itp. Pojawia się pytanie, czy psychologowie kliniczni, jako profesjonaliści wyposażeni w odpowiednie kompetencje, a co za tym idzie osoby zajmujące się odziaływaniem różnych chorób i innych wyzwań na psychikę, mogliby wesprzeć w jakiś sposób pacjentów oddziałów psychiatrycznych, które jak wiemy cierpią na ogromne braki kadrowe – mówi dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG z Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych. Zostałam członkiem zespołu, który będzie się starał wypracować jak najlepsze rozwiązania w tej kwestii. Pamiętajmy, że kryzys psychiczny może dotknąć każdego, podobnie jak związane z nim bezpośrednie zagrożenie życia. Zmiany są po prostu konieczne.

Pełen skład zespołu:

 • Przewodniczący – Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 • Zastępca Przewodniczącego – Dorota Olczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii,
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 • dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej,
 • dr hab. n. społ. Małgorzata Lipowska – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej dla województwa pomorskiego,
 • dr hab. n. med. Anna Mosiołek – Dyrektor ds. Lecznictwa oraz lekarz kierujący oddziałem XI Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • dr n. med. Anna Depukat – Kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 • dr n. med. Aleksandra Lewandowska – Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • dr n. med. Michał Mielimąka – Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, adiunkt Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie, o którym mowa, dostępne jest w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

EMW/Zespół Prasowy UG