Europejski patent dla naukowców z Wydziału Chemii

European Patent Office (EPO) podjął decyzję o przyznaniu zespołowi naukowców z Wydziału Chemii UG europejskiego patentu na wynalazek – materiał, na bazie nanorurek TiO2, do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych i nieorganicznych, pyłów oraz mikroorganizmów.

Wynalazek pt.: „Materiał z tytanu do oczyszczania powietrza ze związków organicznych, nieorganicznych, pyłów oraz mikroorganizmów”, bazujący na materiale z nanorurek TiO2, decyzją EPO, zyskuje ochronę w krajach europejskich. W następnym kroku, po analizie rynku oraz ocenie potencjalnych odbiorców technologii, w porozumieniu z twórcami wynalazku, UG podejmie decyzję o walidacji patentu w konkretnych krajach.

prof. Adriana ZM

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik projektu.

- Materiał o właściwościach fotokatalitycznych, który powstał w wyniku prac badawczych, może być zaimplementowany w urządzeniach przystosowanych do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich np. wieżach fotokatalitycznych, które pozwolą na jednoczesne usuwanie lotnych związków organicznych i nieorganicznych - takich jak NOx oraz SO2, pyłów oraz mikroorganizmów, a tym samym na polepszenie jakości powietrza -  tłumaczy prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Pracowni Fotokatalizy Wydziału Chemii UG, kierująca projektem.

Rozwiązanie znajdzie zastosowanie również w urządzeniach przenośnych bądź stacjonarnych, przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń chemicznych takich jak NH3, SO2, NOx oraz mikrobiologicznych takich jak: bakterie, grzyby, spory grzybów, wirusy, w pomieszczeniach zamkniętych lub w kabinach pojazdów. Co więcej produkty wytworzone na bazie tej technologii mogą być wykorzystane m.in. w branży wentylacyjnej, oświetleniowej czy motoryzacyjnej.

od lewej dr inż. Anna Gołąbiewska, dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Beata Bajorowicz i dalej dr inż. Anna Malankowska

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Anna Gołąbiewska, dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Beata Bajorowicz i dalej dr inż. Anna Malankowska

 

Twórcami wynalazku są prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska i zespół naukowców w składzie: dr inż. Marek Kobylański, mgr Patrycja Parnicka, dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Joanna Nadolna, dr inż. Beata Bajorowicz oraz dr inż. Anna Gołąbiewska.

- Portfolio własności intelektualnej UG poszerza się - wśród 78 chronionych wynalazków, 13. zyskuje ochronę  europejską – mówi Katarzyna Gronowska, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG, jednostki odpowiedzialnej za koordynację procesu ochrony intelektualnej wynalazku.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG