Jeszcze do 15 września można zapisać się na nowy kierunek Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Teatr

Trwa nabór na nowy kierunek studiów II stopnia: Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS). To nowoczesne dwujęzyczne studia magisterskie dla przyszłych menedżerów kultury zainteresowanych w szczególności dziedziną sztuk scenicznych. Rejestracja zakończy się 15 września.

Kierunek jest unikalnym efektem współpracy Wydziału Zarządzania oraz teatrologów z dwóch jednostek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi. Dzięki temu studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje w ramach dwóch równoległych ścieżek kształcenia: w zakresie zarządzania, marketingu i prawa ukierunkowanych na branżę sztuk performatywnych oraz w zakresie wiedzy o specyfice artystycznej i najnowszych tendencjach w twórczości scenicznej w Polsce i na świecie.

W tych dwóch obszarach studia kładą szczególny nacisk na aspekt komunikacji, widzianej zarówno z perspektywy pracy menedżera (odziaływanie na pracowników, kontakt z otoczeniem społecznym, kompetencje językowe), jak też z perspektywy komunikacji sceny z widownią (różnorakie formy wyrazu artystycznego w spektaklu, dialog twórcy z widzem).

Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim, a dodatkowo doskonaleniu tego języka służy specjalnie sprofilowany 120-godzinny kurs Communicative English for arts management.

Seminaria dyplomowe prowadzone są zarówno w języku polskim, ja też angielskim i dają możliwość wyboru tematów albo z zakresu zarządzania, albo z teatrologii.  

Studenci mają możliwość realizowania samodzielnie zaplanowanych inicjatyw badawczych w ramach projektu naukowego, a także zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego w wybranych przez siebie instytucjach artystycznych w trakcie stugodzinnej praktyki zawodowej.

Studia są zorganizowane w oparciu o współpracę z wieloma teatrami trójmiejskimi, co daje studentom uprzywilejowany dostęp do tych instytucji.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy menedżera w teatrach, agencjach artystycznych, placówkach impresaryjnych i ośrodkach kultury, na stanowisku koordynatora projektów artystycznych, organizatora wydarzeń kulturalnych w dziedzinie sztuk scenicznych i specjalisty do pracy w różnych działach instytucji artystycznych, także w zakresie promocji, marketingu i PR-u.

- To studia dla osób aktywnych i kreatywnych, dla osób z otwartą głową i otwartych na ludzi. Dla tych, co marzą o ciekawym zawodzie i niebanalnym miejscu pracy, gdzie co wieczór rozlegają się oklaski - opowiada dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG z Zakładu Dramatu Teatru i Widowisk.

Film promocyjny kierunku.

Rekrutacja.

oprac. MJ/ZP