Pożegnanie - Prof. Oswald Leroy

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. Oswalda Leroy'a

 Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Odszedł wybitny uczony z ogromnym dorobkiem naukowym z fizyki,  w szczególności akustooptyki, człowiek z niezliczonymi zasługami dla nauki i Naszej Uczelni.

Profesor Oswald Leory był założycielem w Uniwersytecie w Leuven, Campus Kortrijk ośrodka badań nad oddziaływaniem światła i ultradźwięków szczególnie rozwijając teorię ugięcia światła na dwóch wiązkach ultradźwiękowych w całym zakresie zmienności częstotliwości, natężeń i zależności fazowych pomiędzy oddziałującymi wiązkami.

Teoretyczne przewidywania prac Oswalda Leroy'a zostały eksperymentalnie potwierdzone w Laboratorium Akustooptyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego w wyniku owocnej współpracy naukowej nawiązanej w 1971 roku.

W chwili nadania prof. O. Leroy Doktoratu HC przez UG w 1991 roku był on autorem wielu prac, nie tylko z akustooptyki. Jego prace były i są wielokrotnie cytowane, a niektóre wyniki uzyskały status podręcznikowy.  

Prof. Oswald Leroy cieszył się ogromnym uznaniem i autorytetem  w światowym środowisku fizyków zajmujących się ultradźwiękami. Ewidentnym tego wyrazem było zorganizowanie ku czci Profesora Oswalda Leroy Sesji Specjalnej z akusto-optyki jemu poświęconej na Międzynarodowym Kongresie Ultradźwięków (ICU'2015) w Metzu we Francji, gdzie został odznaczony Medalem Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Cześć Jego Pamięci składają

Rektor, Senat

i cała społeczność akademicka UG.

 

Dodano przez: ZP