Times Higher Education World University Ranking 2021 – UG (1001+) na czwartej pozycji wśród uniwersytetów klasycznych w Polsce

W opublikowanej 2 września 2020 r. najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) 2021 Uniwersytet Gdański uplasował się na czwartej pozycji w kategorii uniwersytetów klasycznych w Polsce (za uniwersytetami: Jagiellońskim, Warszawskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w  Poznaniu). W ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych uzyskał wysoką, siódmą pozycję spośród wszystkich 19 notowanych instytucji (tu ustępował dodatkowo Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz uczelniom krakowskim: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej).

Ranking THE WUR to światowe zestawienie obejmujące w swej najnowszej edycji ponad 1500 podmiotów szkolnictwa wyższego o różnym profilu z 93 państw. Instytucje podlegają ocenie jakościowej pod względem realizowanych misji, jakie wpisane są w działalność uczelni wyższych.

Wskaźniki oceny jakościowej podzielono na pięć obszarów: nauczanie, badania (zakres badań i reputacja zespołów), cytowalność (wpływ badań), międzynarodowa postrzegalność uczelni oraz udział w  gospodarce (transfer wiedzy).

Wobec tak wielowątkowo prowadzonej oceny, nie jest łatwo konkurować z najlepszymi uczelniami świata (jedynie trzem polskim uczelniom – UJ, WUM i UW - udało się znaleźć na pozycjach poniżej 1000), niemniej jednak cieszy wysoka pozycja UG wśród notowanych w zestawieniu uczelni polskich. Pierwszą dziesiątkę zdominowały uczelnie amerykańskie, jednak liderem od pięciu lat pozostaje Uniwersytet Oxfordzki.

Pełne wyniki rankingu:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/wor…

Ranking Times Higher Education World University Ranking rozpoznawany jest przez studentów na całym świecie,  cieszy się zaufaniem naukowców, rad zarządzających uczelni, partnerów z sektora gospodarki  oraz rządów państw.  

Warto przypomnieć, iż ta prestiżowa instytucja rankingowa od dwóch lat publikuje zestawienie THE Impact Rankings analizujące zaangażowanie uczelni wyższych w realizację celów zrównoważonego rozwoju.  Niewątpliwym sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego jest 42 pozycja wśród uczelni wyższych z całego świata w kategorii Life Below Water w aktualnej edycji THE Impact Rankings.

Ranked 1001+
Katarzyna Gregorowicz-Bielawska, Biuro Rektora