Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Polish Offshore Wind-Co

podpisanie umowy

Fot. Alan Stocki

Uniwersytet Gdański i Polish Offshore Wind-Co (POW) podpisały wspólny list intencyjny o współpracy. To kolejna cegiełka w budowaniu zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, ale też wyjście w stronę potrzeb nowych sektorów gospodarki, takich jak morska energetyka wiatrowa.

List intencyjny o współpracy podpisali: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Borys Korejtko i Mariangiola Mollicone, członkowie zarządu Polish Offshore Wind-Co.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele innych jednostek UG, zaangażowani w badania oraz przygotowywanie oferty edukacyjnej UG na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej: dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA, kierownik studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa, dr hab. Ernest Czermański, prof. UG, kierownik Zakładu Gospodarki Morskiej WE, dr Elżbieta Adamowicz, opiekun nowej specjalności Morskie sektory offshore WE,  kierownik studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne, dr Marcin Górzny i mgr Ewa Kaszewska z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, dr Andrzej Poszewiecki z Katedry Makroekonomii WE, wiceprezes Univentum Labs, Katarzyna Gronowska, dyrektor CTT, dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz, dr Aleksandra Dudkowska, kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej WOiG.

Współpraca obejmuje m.in. przygotowywania analiz, ekspertyz i ocen na potrzeby POW. Dzięki niej możliwe będą nie tylko szkolenia kadry, ale też wzajemna pomoc w zakresie organizacji konferencji naukowych, transferu technologii oraz prowadzenia i komercjalizacji wyniku badań naukowych.

fot

Fot. Alan Stocki

- Cieszymy się, że zacieśniamy współpracę z Uniwersytetem Gdańskim aby promować rozwój przemysłu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce poprzez wspólne badania i edukację – mówi Chris Hill, Kierownik ds. morskich farm wiatrowych w Eni Plenitude. – Wspólnie z Copenhagen Infrastructure Partners i naszymi podmiotami stowarzyszonymi dążymy do stania się aktywnym i długoterminowym partnerem dla polskiej agendy transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej

Porozumienie z POW to także szansa na długofalową współpracę przy dużych projektach z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. 

- Jeśli POW uzyska pozwolenie na budowę sztucznych wysp, deklaruje nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Głównym celem tej firmy jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników w dziedzinach, w których kształci uczelnia – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.  

EMW/Zespół Prasowy UG