Kurs Marine Data Literacy dla studentów II stopnia i doktorantów

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się druga edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas – SEA-EU. Kurs jest pionierskim projektem, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wyszukiwania, rozumienia i wykorzystania danych dotyczących środowiska morskiego.

Zarówno studenci, jak i wykładowcy będą mieli unikatową możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej i międzyuczelnianej inicjatywie. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów będą prowadzone przez zespół wykładowców i mentorów z sześciu uniwersytetów współpracujących w ramach SEA-EU (uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty).

Część warsztatowa dla wybranej grupy studentów będzie realizowana w Kadyksie w dniach 28.11.2022 – 2.12.2022. Studenci i doktoranci zakwalifikowani do wyjazdu otrzymają wsparcie z programu Erasmus. Dla osób, które nie wyjadą do Kadyksu, przewidywana jest możliwość uczestnictwa wyłącznie w formie online.

Podsumowaniem kursu będzie projekt realizowany przez studentów w międzynarodowych grupach. Przewidywana jest możliwość uzyskania punktów ECTS i włączenia kursu w swój plan studiów lub uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu. 

Kurs jest dedykowany studentom studiów II stopnia oraz Szkół Doktorskich / Studiów Doktoranckich wszystkich kierunków, a w wyjątkowych przypadkach będą mogli w nim uczestniczyć również studenci I stopnia.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursu umieszczoną na stronie Sea EU Data Literacy Course (um.edu.mt),

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne online we wtorek 20.09.2021 o godz. 11:00 (link do spotkania: Click here to join the meeting). 

Dodatkowych informacji o kursie udziela lokalny koordynator UG: dr Aleksandra Dudkowska, aleksandra.dudkowska@ug.edu.pl

Kurs Marine Data L
NL/IO